>>

Цирфа Г.О.. Юридична деонтологія: Навч. посіб. для дистанційного навчання.. 2005

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навче-льного процесу, загальну логіко — змістову схему курсу, рекомендації студентам щодо організації самостійної роботи, методичні вказівки щодо написання контрольної роботи, перелік основної та додаткової літератури, курсові завдання, питання для самоконтролю студентів та до заліку, контрольні тести-тренінги, додатки до навчального матеріалу. Розрахований на студентів, викладачів, консультантів університету і може використовуватися не тільки для дистанційної, а також для інших форм навчання.

| >>
РІВЕНЬ І Тематика модулів
МОДУЛЬ 4. Вплив юридичної деонтології на формування деонтологічних нормативів у майбутнього юриста
Матеріали для вивчення модулів рівня 1 МОДУЛЬ 1. Природа юридичної деонтологї та її розвиток як науки і навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 2. Предмет, метод та структура “Юридичної деонтології”
МОДУЛЬ 3. Принципи, функції та джерела юридичної деонтології
МОДУЛЬ 4. Вплив юридичної деонтології на формування деонтологічних нормативів у майбутнього юриста
РІВЕНЬ 2ТЕМАТИКА МОДУЛІВ
МОДУЛЬ 1. Юридична професія і соціальне призначення юриста в громадянському суспільстві та правовій державі
МОДУЛЬ 2. Соціалізація юриста, юридична діяльність та система юридичної діяльності
МОДУЛЬ 3. Соціальне регулювання юридичної практичної діяльності
РІВЕНЬ З БЛОК 1. Фактори формування духовно-національної свідомості юриста
МОДУЛЬ 2. Національна культура юриста
МОДУЛЬ 3. Політична культура юриста
БЛОК 2. Фактори формування морально-правової свідомості юриста
МОДУЛЬ 1. Моральна культура юриста.
МОДУЛЬ 2. Правовакультура юриста
БЛОК 3. Фактори формування ефективної професійної діяльності юриста
МОДУЛЬ 1. Фактори формування професійної свідомості юриста
МОДУЛЬ 2. Значення та вплив деонтологічної правосвідомості на розвиток і формування професійної культури юриста
МОДУЛЬ 3. Службовий обов'язок юриста та професіограми юридичних професій.

Книги и учебники по дисциплине Юридична деонтологія:

  1. Сливка С.. Юридична деонтологія. Підручник - 2003 год