<<

Сливка С.. Юридична деонтологія. Підручник. 2003

У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передо­вого досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного роз­витку. Для студентів, слухачів юридичних вузів і факультетів, прак­тичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з право­знавства та філософії права.

<< |
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Розділ 2 ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Р О 3 Д І А З ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА КОМПОНЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Р о з д і л 4 СПІВВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ З ПРОФЕСІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ПРАВНИЧОЮ ЕТИКОЮ
Розділ 5 ДЕОНТОАОГІЧНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИСТА
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ І АСПЕКТИ ДУХОВНО-НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЧУТТЯ ЮРИСТА
Р О 3 Д І А 2 АСПЕКТИ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОЧУТТЯ ЮРИСТА
Розділ З АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПОЧУТТЯ ЮРИСТА
Р о з д і л 4 АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО ПОЧУТТЯ ЮРИСТА

Книги и учебники по дисциплине Юридична деонтологія:

  1. Цирфа Г.О.. Юридична деонтологія: Навч. посіб. для дистанційного навчання. - 2005 год