<<
>>

Акти застосування норм права, їх види

Акт застосування норм права - це правовий акт, у якому закріплюється індивідуальне рішення суб'єкта правозастосування у конкретній справі.

Основними ознаками акта правозастосування права є такі:

1) він є одним із видів правових актів, що спрямований на індивідуально-правове регулювання суспільних відносин, забезпечення реалізації норм права.

Він підсилює авторитетність норм права у конкретних життєвих ситуаціях, підтверджує права й обов'язки певних осіб, а в разі необхідності конкретизує, додатково визначає їхній зміст. Закріплюючи індивідуально-правове рішення, фіксуючи результат застосування норм права, він становить собою зовнішню форму правозастосовноїпрактики;

2) на відміну від нормативно-правового акта, має персоніфікований характер, тобто адресований конкретним особам, фіксує їхні суб'єктивні права та обов'язки, а також вичерпується виконанням. У зв'язку з цим акт правозастосування нерідко визначається як ненормативний (індивідуальний) правовий акт;

3) видається лише уповноваженими на це суб'єктами правозастосування за встановленою законом процедурою;

4) як письмовий документ він має певну форму (постанова, указ, наказ, розпорядження тощо), власні реквізити (назву акта, номер, дату, місце прийняття, вказівку на суб'єкта, що його затвердив, підпис та посаду особи, яка підписала акт), а також структуру (в класичному варіанті - вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).

Класифікація актів застосування норм права здійснюється за різноманітними підставами:

1) за суб'єктом прийняття: акти органів законодавчої, виконавчої та судової влади, глави держави, органів місцевого самоврядування та ін.;

2) за формою акта: укази, постанови, розпорядження, накази, ухвали, подання, вироки, рішення та ін.;

3) за характером правового впливу: регулятивні та охоронні;

4) за юридичним значенням: акти, що містять остаточне рішення в юридичній справі (вирок суду, указ про нагородження), та акти, що забезпечують прийняття основних актів (ухвала суду про відкладення розгляду справи);

5) за характером юридичних наслідків: акти, що встановлюють, змінюють, припиняють, констатують, відновлюють суб'єктивні права й обов'язки та ін.

14.7.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Акти застосування норм права, їх види:

 1. § 6. Види актів застосування норм права
 2. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 3. § 3. Основні стадії застосування норм права
 4. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 5. Ста,дії застосування норм права
 6. Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності
 7. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 8. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 9. § 5. Акти правозастосування, їх види
 10. § 5. Акти правозастосування, їх види
 11. § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види
 12. § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види
 13. § 6. Види норм права
 14. Види норм права
 15. § 3. Види тлумачення норм права за суб'єктами
 16. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
 17. Тема 18. Застосування юридичних норм
 18. § 4. Інші види правових норм
 19. § 4. Інші види правових норм
 20. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм