<<
>>

3) Держава як суб ’ект обов ’язків i прав

Обов’язки й права держави як юридичної особи, структуру якої ми дослідимо згодом, є не ті, котрі накладаються на державу вищим правовим порядком — міжнародним правом чи ним же їй гарантуються; це такі обов’язки й права, що установлюються державним правопорядком. Установлювані міжнародним правом обов’язки й права, аналогічні обов’язкам та правам, що установлюються державним правовим порядком для підпорядкованих йому корпорацій, будуть розглянуті, коли ми викладатимемо співвідношення між міжнародним правом і правом державним.

<< | >>
Источник: ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004. 2004

Еще по теме 3) Держава як суб ’ект обов ’язків i прав:

 1. д) Юридична особа як суб ’ект обов ’язків і прав
 2. § 6. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі
 3. § 3. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. їх система в Конституції України 1996 року
 4. § 3. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. їх система в Конституції України 1996 року
 5. Суб’ект права — особа а) Суб ’єкт права
 6. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
 7. § 4. Система обов'язків людини і громадянина
 8. la) Обов’язки держави: державний обов’язок і державна несправедливість; відповідальність держави
 9. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 10. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 11. § 13. Правовідносини, що виникають при виконанні обов'язків
 12. § 3. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 13. Суб’єктивне право: наділення правом та уповноваження а) Право та обов ’язок
 14. Право як засіб комунікації держави зі своїми громадянами та іншими суб'єктами права
 15. 1)Держава як діючий суб'єкт: державний орган
 16. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 17. § 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина