<<
>>

б) Держава як юридична особа

Проблема держави як такої собі юридичної особи, себто як діючого суб’єкта й суб’єкта обов’язків і прав, є, по суті, тією самою проблемою, що й питання корпорації як юридичної особи.

Адже й держава — це така собі корпорація чи то спільнота, що, конституйована нормативним порядком, функціонує відповідно до ідеї розподілу праці, запроваджуючи органи, безпосередньо чи опосередковано причетні до її функціонування, а порядком, який конституює цю спільноту, є правовий порядок, що, на відміну від міжнародного правового порядку, означується як національний або державний правопорядок. Достоту як конституйована своїм статутом корпорація підпорядковується державному правовому порядкові, що накладає на неї обов’язки й наділяє її правами __ як юридичну особу, — так можна й державу розглядати як таку, що підлягає міжнародному правопорядкові, котрий накладає на неї, як на юридичну особу, обов’язки й наділяє її правами. I достоту як щодо підпорядкованої державному правовому порядкові корпорації, так і стосовно держави, як такої собі корпорації, підлеглої міжнародному праву, можна розрізняти зовнішні й внутрішні обов’язки та права: одні установлюються через міжнародне право, а другі — через державний правовий порядок. Далі нам насамперед слід розглянути лише проблему держави як юридичної особи, не беручи поки-що до уваги міжнародного права, яке накладає на неї обов’язки й наділяє її правами.

<< | >>
Источник: ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004. 2004

Еще по теме б) Держава як юридична особа:

 1. в) Юридична особа (корпорація)
 2. e) Юридична особа як допоміжне поняття правознавства
 3. г) Юридична особа як діючий суб'скт
 4. § 3. Особа і держава
 5. д) Юридична особа як суб ’ект обов ’язків і прав
 6. РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Глава 1. Корпорація як юридична особа
 7. § 3. Юридичний підхід до типології держави
 8. §6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 9. § 3. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 10. § 3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних та інших суспільних наук
 11. 2.Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
 12. б) Особа: фізична особа
 13. Тема 13. Юридична правотворчість. Зовнішні форми (джерела) об'єктивного юридичного права
 14. §11. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
 15. Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
 16. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 17. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 18. в) Так зване самозобов ’язання держави; правова держава