<<
>>

§ 3. Джерела права

До джерел китайського права, як і всієї далекосхідної групи правових систем, можна віднести: 1) норми-традиції (насамперед ритуали) — мають першорядне значення. Такої позиції додержувалося ще раннє конфуціанство, вбачаючи в цьому умови для збереження громадського порядку; 2) етичні норми — мирне життя в суспільстві гарантується не правом, а етикою; 3) норми-звичаї — розв'язання конфлікту за допомогою миротворця, а не суду, відповідно до «дао»; 4) норми права — вдаватися до допомоги права слід якнайрі-дше (навіть легісти вважали право неминучим злом).

Лише останнім часом норми права набули певного значення. Закон став одним із провідних джерел права. Юридична регламентація відносин не має скільки-небудь глибоких коренів у китайській цивілізації. У ній головною регулюючою силою є моральні догми, що базуються на вченні Кон-фуція. У спірних ситуаціях керувалися традиційними правилами умиротворення сторін за допомогою посередника, лише у виключних випадках зверталися до суду або адміністрації.
Нині судові та адміністративні рішення відіграють важливу роль, але не як джерело (форма) права, а як результати правоза-стосовної діяльності держави. Тут не постає питання про ідеальний закон, який відрізняється від правил, що викладені раніше законодавцем або застосовуються у діяльності суду та адміністрації. Питання виникає щодо самої цінності закону. В континентальної Європі, наприклад в іспанській общині, закон був уведений як необхідний засіб для стійкості суспільства в процесі його життєдіяльності. Стійкий соціальний порядок припускає першість закону. Людина повинна жити в згоді з законом і, якщо є така потреба, битися за його торжество. Адміністративні авторитети, не менше ніж будь-яка частина суспільства, мають діяти легально. Суди покликані забезпечити повагу до закону. Поза законом можуть бути лише анархія, хаос, право сили. Тому закон необхідно поважати. Країни Далекого Сходу відхиляють цей підхід. Для Китаю закон є скоріше інструментом погоджувальної дії, ніж символом юстиції. Він розглядається як засіб, який не стільки встановлює порядок у суспільстві, >>>626>>> скільки дезорганізує його. Для Китаю поведінка особи забезпечується не законом, а гармонією і миром, які досягаються відповідністю традиціям і звичаям. Традиційне примирення сторін за допомогою посередника вважається більшим досягненням, ніж юстиція. Закон розцінюється скоріше як засіб залякування або абстрактний зразок, але ж ніяк не зразок для дії, що характерно для країн континентального права.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 3. Джерела права:

 1. Поняття джерел права
 2. Класифікація джерел права та її критерії
 3. 1.2.5. Джерела адміністративного права
 4. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 5. д) Так звані «джерела права»
 6. Джерела права і канонічне право
 7. § 4. Джерела мусульманського права
 8. Інші джерела права в сучасному світі
 9. § 2. Джерела права сучасної Японії
 10. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 11. §1. Поняття та види джерел римського приватного права
 12. 7. Джерела римського права
 13. § 4. Судовий прецедент у системі джерела права
 14. Розділ 13. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
 15. Джерела корпоративного права та їх види.
 16. Розділ 13. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
 17. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 18. 5. Джерела права. Закони царя Хаммурапі