<<
>>

§ 2. Джерела права сучасної Японії

1. Нормативно-правовий акт (закон, урядові укази та інші акти підзаконного характеру). Заборонено видавати урядові укази з питань кримінального покарання без дозволу на те відповідного закону.

Передбачено інститут контрасигнатури: всі закони і урядові укази підписуються компетентними державними міністрами і візуються прем'єр-міністром. 2. Нормативно-правовий договір (має значне поширення). 3. Норми-звичаї, норми-традиції (гирі) — посилання на них містяться у Цивільному і Торговому кодексах, наприклад, коли йдеться про рибальський промисел, використання гарячих джерел та ін. Проте сфера їх застосування поступово звужується. 5. Судовий прецедент — формально не вважається джерелом права. Однак постанови Верховного суду сприй маються судами (і нерідко державними установами) як нормативні акти, що мають неухильно виконуватися. Традиційне зневажливе ставлення до загального права і заперечення судових рішень змінилися їх сприйняттям.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 2. Джерела права сучасної Японії:

 1. § 3. Система права сучасної Японії
 2. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Японії
 3. Поняття джерел права
 4. Класифікація джерел права та її критерії
 5. 1.2.5. Джерела адміністративного права
 6. § 3. Джерела права
 7. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 8. д) Так звані «джерела права»
 9. Джерела права і канонічне право
 10. § 4. Джерела мусульманського права
 11. Інші джерела права в сучасному світі
 12. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 13. §1. Поняття та види джерел римського приватного права
 14. 7. Джерела римського права