<<
>>

§ 5. Єдність, з'єднання і поділ влади

Поділ влади.

Принцип поділу влади - де раціональна організація державної влади в демократичній державі, за якої здійснюється гнучкий взаємоконтроль і взаємодія вищих органів держави як частин єдиної влади за допомогою системи стримувань і противаг.

Уперше ідея поділу влад була сформульована в Елладі в пра­цях Арістотеля. Вагомий внесок в її розробку в епоху Револю­цій здійснив англійський філософ Дж. Локк у своїй праці «Два трактати про врядування», де поділив владу на законодавчу і виконавчу. Остання ж, у свою чергу, ділилася на власне виконав­чу і федеративну.

Приклад

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 5. Єдність, з'єднання і поділ влади:

 1. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 2. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 3. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 4. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 5. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 6. § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:
 7. д) Логічна єдність правового порядку; конфлікти між нормами
 8. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 9. Поділ згідно з рішенням судового чи компетентного органу
 10. Визначення двох основних видів поділу
 11. Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства
 12. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини
 13. Семінар №2 (2 год.) по темі 2.3. Визначення та поділ понять
 14. § 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)
 15. § 3. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського товариства
 16. § 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання
 17. Принцип розподілу влади
 18. § 3. Основа державної влади