<<
>>

Характеристика основних складових верховенства права

21.2.1. Повага до прав і свобод людини

Природні, невід'ємні та невідчужувані права і свободи людини набувають вирішального значення у відносинах між нею і державною владою. Права і свободи особи, - наголошував один з творців доктрини верховенства права А.

Дайсі, - є «основою, а не результатом права країни», а правила, що становлять конституційний кодекс, є «не джерелом, а наслідком прав осіб»[132]. Хоч ці висновки робилися А. Дайсі на основі порівняльного аналізу британської правової системи і правових систем країн континентальної Європи, нині вони сприйняті всім європейським співтовариством.

Невід'ємні, невідчужувані права і свободи людини, як свідчить досвід сучасних розвинутих держав, становлять основу «стримувань і противаг» державній владі, яка завжди схильна до виходу з-під контролю суспільства. Це той обмежувальний бар'єр, який не може бути подолано на власний розсуд ні законодавчою, ні виконавчою, ні судовою гілками влади. Вони, як зазначалося в розділі 2, становлять першоджерело права.

Саме тому пов'язаність усіх гілок влади фундаментальними, невідчу- жуваними правами і свободами людини розглядається сучасною правовою теорією і судовою практикою, зокрема конституційними судами багатьох європейських країн і Європейським судом з прав людини, як безпосередній прояв реалізації верховенства права.

21.2.2.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Характеристика основних складових верховенства права:

 1. ВТОРОЙ КРУГЛЫЙ стол «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЕДИНСТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
 2. 21.1. Поняття верховенства права
 3. Трудовые отношения и их характеристика. Основные права и обязанности работника, ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее - ТП РФ). Основные права и обязанности работодателя, ст. 22 ТП РФ. Основание возникновения трудового правоотношения
 4. 22.1. Верховенство права і правова держава
 5. 10.3. Общая характеристика основных источников права
 6. Краткая характеристика основных отраслей права
 7. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАВА. ІДЕАЛИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
 8. 11.4. Краткая характеристика основных отраслей права
 9. Верховенство права і соціальна держава
 10. 12.3. Общая характеристика основных отраслей права
 11. Издание книги о верховенстве права — крупное событие в отече­ственном правоведении.
 12. § 3. Краткая характеристика основных отраслей права в Республике Узбекистан
 13. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
 14. § 1. Понятие, функции и основные характеристики системы права
 15. Глава 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА
 16. Применение принципа верховенство права,
 17. § 2. Общая характеристика основных источников международного инвестиционного права.
 18. Вопрос 4. Общая характеристика основных теорий происхождения государства и права
 19. 3.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 20. 12. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования. Характеристика основных отраслей права.