<<
>>

Ідеологічна функція дуалізму держави й права

Традиційне вчення про державу й право не може відмовитися від Цієї теорії, від вияскравленого в ній дуалізму держави й права. Адже цей дуалізм виконує ідеологічну функцію надзвичайної ваги, яку годі переоцінити.

Державу конче слід було уявити як таку собі відмінну від права особу, аби право могло виправдати державу, яка це право виробляє й підпорядковується йому. A право може надати державі виправдання тільки тоді, коли його припустити як щось істотно відмінне від держави, як протиставлене її первинній природі — владі, а тому як, у котромусь розумінні, правильний чи справедливий порядок. Отак держава з простого факту насильства, влади стає правовою державою, яка через право знаходить собі виправдання — виправдання у праві. Тією ж мірою, оскільки релігійно-метафізична леґітимізація держави перестає бути дієвою, доводиться цій теорії правової держави виступати єдино можливим виправданням держави. A те, що ця «теорія» робить із держави, утверджуючи її в ролі юридичної особи, предмет правознавства, науки про державне право, й водночас якнайдужче наголошує, мовляв, держава, бувши як влада чимось істотно відмінним від права, не може бути осягнута юридично, — все це протиріччя ніскільки їй не шкодить. Достоту як і всілякі протиріччя в ідеологічних теоріях, такі невіддільні від них, не бувають для них серйозними перепонами. Адже ідеології націляються, власне, не на поглиблення знання, а на визначення волі. Йдеться тут не так про те, щоб осягнути сутність держави, як про те, щоб зміцнити її авторитет.

42.

<< | >>
Источник: ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004. 2004

Еще по теме Ідеологічна функція дуалізму держави й права:

 1. ідеологічний характер дуалізму публічного й приватного права
 2. д) Зняття дуалізму права й держави
 3. Традиційний дуалізм держави та права
 4. І § 1. Поняття функцій держави
 5. І § 1. Поняття функцій держави
 6. Форми і методи реалізації функцій Української держави
 7. § 2. Класифікація функцій держави
 8. § 2. Класифікація функцій держави
 9. § 2. Форми і метоли реалізації функцій держави
 10. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 11. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 12. Критерії класифікації та види функцій Української держави
 13. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 14. є) Зняття дуалізму права в об ’єктивному та в суб ’єктивному значеннях
 15. Розділ 1 МЕТАТЕОРіЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Предмет теорії держави і права
 16. Тотожність держави та права а) Держава як правовий порядок
 17. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 18. § 3. Функції теорії держави і права
 19. Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА