<<
>>

§ 6. Інститут і підгалузь права

Якщо система права складається з галузей, то самі галузі складаються з підгалузей, інститутів і норм права. Окремими взаємозалежними елементами галузі є інститути права. Інститут права — система відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин.

Інститути права — необхідна ланка в цілісній системі права. Як правило, кожна галузь права має інститути права як свій самостійний структурний підрозділ. Наприклад, галузь конституційного права — «інститут громадянства», «інститут виборчого права» та ін. Галузь цивільного права — інститути «купівлі-продажу», «представництва», «спадкування», «відшкодування шкоди», «дарування» та ін. Галузь кримінального права — інститут «необхідної оборони», інститут «крайньої необхідності», інститут «затримання особи, яка явно вчинила суспільне небезпечне діяння» та ін. Галузь екологічного права — інститут права власності на природні ресурси і об'єкти, інститут природокористування, інститут правової охорони природних ресурсів і навколишнього середовища і т.д.
Проте інститути права можуть складатися з правових норм різних галузей, бути міжгалузевими. Головне призначення інститутів права — у межах своєї групи однорідних суспільних відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене регулювання. Наведемо класифікацію інститутів права. Інститути права за сферою поширення (або за складом): — галузеві (інститут спадкування); — міжгалузеві (інститут відповідальності за екологічні правопорушення, інститут приватної власності). Інститути права за функціональною роллю: — регулятивні (інститут міни); — охоронні (інститут кримінальної відповідальності). Інститути права за субординацією у правовому регулюванні: — матеріальні (інститут підряду); — процесуальні (інститут порушення кримінальної справи). Родинні інститути однієї й тієї самої галузі права утворюють підгалузі права. >>>249>>> Підгалузь права — система однорідних предметно пов'язаних інститутів певної галузі права. Підгалузі є у багатьох галузей права. Наприклад, цивільне право має підгалузі: право власності, зобов'язальне право, спадкове право, авторське право та ін.; фінансове право — банківське і податкове право; екологічне — лісове, гірниче, водне.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 6. Інститут і підгалузь права:

 1. Теоретико-правовий аналіз галузей та підгалузей процесуального права
 2. § 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути
 3. § 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути
 4. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 5. Підстави об’єднання процесуальних норм у правові інститути
 6. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 7. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 8. 3.4. Інститути спільного інвестування
 9. § 3. Форми та інститути демократії
 10. Інститути Європейського Союзу
 11. Держава як правовий інститут
 12. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 13. Понятие уголовного права. Особенности уголовных правонарушений. Предмет уголовного права. Метод уголовного права. Задачи уголовного права. Функции уголовного права. Принципы уголовного права, их закрепление в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ)
 14. Понятие права (нормативный подход к пониманию права), сущность права, принципы и функции права.
 15. Тема 18 СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ, ПРАВА И ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И ПОЛИТИКИ, ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
 16. Тема 13. Система права СИСТЕМА ПРАВА – это объективно обусловленное разделение права на элементы (отрасли, подотрасли, институты и нормы), взаимосвязанные между собой 1. Понятие и структурные элементы системы права
 17. 8.Сущность и основные черты обычного права.Древние право.Памятники писанного права.Отраслевые нормы права. Судебная система.
 18. 113. Права человека, права гражданина, права личности (начало)
 19. 3.4. Происхождение права. Право как регулятор общественных отношений. Способы (пути) формирования права. Отличие права от социальных норм первобытного общества