<<
>>

Класифікація джерел права та її критерії

У країнах континентальної Європи прийнято розмежовувати джерела права на прямі та непрямі. До перших відносять нормативно-правові акти та нормативні договори, непрямим джерелом права є судова практика.

Схожою класифікацією є поділ джерел права на первинні та вторинні. Нормативно-правові акти, нормативні договори вважаються такими, що містять первинні норми права. У разі відсутності в цих джерелах необхідної норми можуть застосовуватися джерела права, такі як: правовий звичай, судовий прецедент, судова практика або правова доктрина.

В різних країнах співвідношення (ієрархія) джерел права може бути різним, це залежить від існуючих в них правових систем.

Ще одним критерієм розмежування між джерелами права є їх обов'язковий або переконливий характер. Вважається, що переконливі джерела права, такі як судова практика (не тільки національних судів), а в окремих випадках правова доктрина, не можуть бути достатньою підставою для прийняття рішення, а можуть братись до уваги і застосовуватися разом із джерелами, що містять обов'язкову норму права - нормативно-правовим актом, нормативним договором тощо. Відповідно, останні джерела права називають обов'язковими, вони мають самостійний характер і не мають жорсткої прив'язки до переконливих джерел права.

Подібною за критеріями є класифікація, яка передбачає поділ джерел права на основні і допоміжні (додаткові). Так, наприклад, допоміжним джерелом права щодо Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будуть рішення Європейського суду з прав людини. Щодо законів як основного джерела права допоміжними джерелами права слід вважати інші види нормативно-правових актів, виданих на виконання закону.

9.4.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Класифікація джерел права та її критерії:

 1. Поняття джерел права
 2. 1.2.5. Джерела адміністративного права
 3. § 3. Джерела права
 4. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 5. д) Так звані «джерела права»
 6. Джерела права і канонічне право
 7. § 4. Джерела мусульманського права
 8. Інші джерела права в сучасному світі
 9. § 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути
 10. § 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути
 11. § 2. Джерела права сучасної Японії
 12. Права людини як першоджерело права •• і • • їх поняття та класифікація
 13. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 14. §1. Поняття та види джерел римського приватного права
 15. 7. Джерела римського права
 16. § 4. Судовий прецедент у системі джерела права
 17. Розділ 13. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
 18. Джерела корпоративного права та їх види.