<<
>>

§ 2. Класифікація форм правосвідомості за суб'єктами і глибиною відображення правової дійсності

За суб'єктами (носіями) правосвідомості розрізняють такі форми правосвідомості: 1) індивідуальну — сукупність правових поглядів, почуттів, настроїв і переконань конкретного індивіда; , 2) групову — виражає ставлення до права, правових явищ, їх оцінку з боку соціальних груп, формальних і неформальних колективів, відображає їх загальні інтереси і потреби, їх співвідношення з інтересами всього суспільства (наприклад, вимоги страйкуючих шахтарів); 3) суспільну — виражає ставлення до права всього суспільства, відображає його інтереси.

Суспільна і групова правосвідомість проявляється не інакше як через індивідуальну правосвідомість, і в кожній людині вона проходить крізь призму особистих інтересів, рис характеру. Було б невірним говорити, що суспільна і групова свідомість — це сума суджень про право кожного із членів соціальних груп, народу (суспільства). Суспільна і групова правосвідомість виражає найзагальніші, такі, що збігаються оцінки права і правових явищ членами соціальних спільнот. За глибиною відображення правової дійсності правосвідомість може бути: >>>466>>> 1) повсякденною, непрофесійною — являє собою життєві, часом поверхневі судження про право людини, яка стикається з правом у повсякденній трудовій, сімейній, суспільній та інших сферах життя. Вона створюється насамперед як результат того юридичного виховання, що вона одержує, будучи членом упорядкованого суспільства; 2) професійною — спеціалізовані правові знання, що використовуються в роботі професіоналами-юристами (у суді прокурор — обвинувачує, адвокат — захищає та ін.). Вона включає: а) наукову (теоретичну) правосвідомість учених, викладачів вузів; б) практичну правосвідомість суддів, юрисконсультів, адвокатів, прокурорів та ін. Правосвідомість юриста припускає високий рівень правового мислення, багато в чому є детермінованою чинним правом.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 2. Класифікація форм правосвідомості за суб'єктами і глибиною відображення правової дійсності:

 1. § 3. Види тлумачення норм права за суб'єктами
 2. Право як засіб комунікації держави зі своїми громадянами та іншими суб'єктами права
 3. § 2. Класифікація форм державного устрою
 4. § 3. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості і правореалізації
 5. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 6. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 7. § 2. Види правосвідомості
 8. § 2. Види правосвідомості
 9. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
 10. §3. Загальні умови дійсності договору
 11. § 3. Правосвідомість Поняття і структура правосвідомості.
 12. Суб’ект права — особа а) Суб ’єкт права
 13. § 1. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості
 14. § 1. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості
 15. § 1. Поняття і структура правосвідомості
 16. § 5. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм