<<
>>

§ 9. Об'єкти правовідносин

Об'єкти правовідносин — це матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб'єктивні юридичні права і суб'єктивні юридичні обов'язки.

Розрізняють такі види об'єктів правовідносин: 1) предмети матеріального світу: речі, цінності, майно тощо. Речі — предмети природи в їх природному стані, а також створені в процесі трудової діяльності. До них належать засоби виробництва, предмети споживання. Цінності — гроші, акції, векселі, облігації, цінні документи (диплом, атестат). Купівля-продаж продуктів, промислових товарів, міна, дарування, спадкування - це лише деякі правовідносини, де об'єктом є предмети матеріального світу; 2) послуги виробничого і невиробничого характеру — виконання роботи, обумовленої договором або контрактом, наприклад, договір перевезення, підряд на капітальне будівництво, виконання пісні на святковому концерті та ін.; 3) продукти духовної та інтелектуальної творчості — твори мистецтва, літератури, живопису, кіно, інформація, комп'ютерні програми та інші результати інтелектуальної діяльності, що захищаються законом (наприклад, Закон України «Про авторське право і суміжні права»). З їх приводу виникають правовідносини у суб'єктів права — громадян, які відвідують музеї, виставки, бібліотеки, поетичні вечори, а також купують книги, комп'ютерні програми тощо.
Тут у суб'єкта інтерес до об'єкта духовний, інтелектуальний; >>>366>>> 4) особисті немайнові блага — життя, здоров'я, честь, гідність, право на освіту та інші права і свободи. Наприклад, між учнем і керівництвом школи виникають правовідносини, їх об'єктом є не атестат, а освіта. Між громадянином, що придбав путівку в санаторій, і адміністрацією санаторію виникають правовідносини, їх об'єкт — здоров'я громадянина; у будинку відпочинку об'єктом правовідносин є відпочинок власника путівки тощо. Об'єкт правовідносин — це те, заради чого вони виникають. Якщо об'єкт права — суспільні відносини, що можуть бути предметом регулювання і вимагають такого регулювання, то об'єкт правовідносин — вужче, конкретніше -- частинка суспільних відносин, елемент (одиниця загального), з приводу якого взаємодіють суб'єкти, те, на що спрямовані суб'єктивні юридичні права і обов'язки осіб. Людина не може бути об'єктом правовідносин.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 9. Об'єкти правовідносин:

 1. § 5. Суб'єкти правовідносин
 2. § 3. Об'єкти і зміст правовідносин
 3. Суб'єкти правовідносин. Поняття правосуб'єктності
 4. БЛОК І. ОСОБИ Модуль І. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 5. Поняття та основні ознаки правовідносин. Склад (структура) правовідносин
 6. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 7. Об'єкти правовихвідносин
 8. Поняття державно-правових відносин. Об'єкти і суб'єкти державно-правових відносин.
 9. § 2. Суб'єкти право власності в кооперації
 10. § 3. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи
 11. § 2. Склад (структура) правовідносин
 12. § 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань
 13. § 2. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин
 14. § 3. Передумови виникнення правовідносини
 15. § 10. Види правовідносин
 16. § 1. Поняття та ознаки правовідносин