<<
>>

§ 2. Основні риси звичаєвого права

З найдавніших часів відбувався процес створення релігійних міфів, вірувань. Панували звичаї, повага до них і покора їм. Система легітимне чинних норм-звичаїв створювалася як право груп (общин), а не індивідів.

Так, шлюбний договір становив скоріше угоду сімейних груп, а не союз двох індивідів. Розлучення дозволялося лише за згодою сім'ї. Право власності на землю належало певній соціальній групі. При спадкуванні майно переходило не до окремої особи, а до сім'ї або общини. Компенсація збитків проводилася общинами, а не особами одна одній. Общини відповідали за правопорушення своїх членів. Завдання розв'язання конфлікту вбачалося у примиренні зацікавлених осіб, а не в установленні прав. Справедливим вважалося те, що забезпечувало згуртованість общини, відновлювало злагоду в ній. Досягнення згоди було важливим ще й тому, що був відсутній дійовий механізм виконання рішень у справах усунення конфліктів. Общинно-груповий характер обов'язків і відповідальності став однією з головних причин нерозвиненості права, юридичних професій, юридичної науки, юридичних установ. Принципові відмінності норм звичаєвого африканського права від європейського: , • 1) норми-звичаї не диференційовані на права й обов'язки; 2) акцент у них зроблено на обов'язки, скоріше моральні, ніж юридичні; 3) суб'єктивні права поглинуті правом общини. Р. Давид об'єднує ці особливості звичаєвого права Африки під назвою «африканська концепція соціального порядку»[32].
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 2. Основні риси звичаєвого права:

 1. 4. Основні риси права
 2. 5. Основні риси права
 3. Поняття та основні риси системи права
 4. 4. Державний лад, суд, збройні сили. Основні риси афінського права
 5. § 3. Основні риси правової системи Канади
 6. § 2. Основні риси правових систем країн Латинської Америки
 7. Частина III ЗВИЧАЄВО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 3.3. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО АФРИКИ І МАДАГАСКАРУ
 8. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ РИСИ
 9. § 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу
 10. § 1. Акціонер та його основні права
 11. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
 12. Основні права акціонерів
 13. §1. Основні поняття спадкового права
 14. ОСНОВНІ МАЙНОВІ ПРАВА УЧАСНИКІВ