<<
>>

§ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу

Первісний лад Держава 1) наявність соціальне однорідного позакласового суспільства, що не має антагоністичних протиріч; 2) наявність кровноро-динного поділу населення; 3) наявність публічної влади, яка безпосередньо збігається з усім населенням, виражає і захищає інтереси всього суспільства; 4) відсутність апарату примусу, на який могла б спиратися публічна влада; 5) відсутність розподілу функцій у публічної влади; 6) відсутність збору податків із населення; 7) наявність неписаних правил поведінки -звичаїв.

1) поява соціальна неоднорідного, класова розшарованого суспільства, яке має антагоністичні протиріччя; 2) поява адміністративно-територіального поділу населення (округи, області та ін.); 3) поява публічної влади, відокремленої від населення (державний апарат), яка виражає і захищає інтереси економічно найзабезпеченішої частини (класу) суспільства і виникла в результаті його соціального розшарування; 4) наявність апарату примусу (придушення) — загонів збройних людей у вигляді армії, поліції та ін., -- на який спирається державний апарат; 5) поява певних функцій (законодавчої, виконавчої) у окремих органів публічної влади; 6) поява офіційної системи оподаткування; 7) поява писаних загальнообов'язкових правил поведінки — юридичних норм.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу:

 1. § 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування первіснообщинного ладу
 2. § 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування первіснообщинного ладу
 3. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу
 4. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу
 5. § 3. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві
 6. § 3. Поняття і ознаки соціальної держави
 7. § 3. Поняття і ознаки соціальної держави
 8. § 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави
 9. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 10. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 11. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 12. Гарантії державного ладу: поняття, ознаки, функції та класифікація
 13. І § 2. Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі, її ознаки, структура, функції
 14. І § 2. Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі, її ознаки, структура, функції
 15. ~І § 4. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні
 16. Держава як організація політичної влади
 17. 3.1. Механізм Української держави як інституціональний елемент державного ладу
 18. § 1. Сутність соціальної безпеки держави
 19. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 20. § 2. Поняття і ознаки правової держави