<<
>>

§ 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності

Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою ma повинною. Відсутність сукупності таких обставин виключає її.

Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності і підстави настання юридичної відповідальності. Підстави притягнення до юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою. Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад правопорушення. Правопорушення не приводить автоматично до настання відповідальності, а служить лише підставою для притягнення до неї. Підстави настання юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність повинною. Підставами настання юридичної відповідальності є такі обставини: >>>440>>> 1) факт здійснення соціальне небезпечної поведінки (правопорушення) — фактична підстава; 2) наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції (за її допомогою відбувається визначення складу правопорушення) — нормативна підстава.
Наприклад, у диспозиціях багатьох статей КК факт вчинення злочину організованою групою розцінюється як кваліфікуюча ознака, яка істотно обтяжує відповідальність за вчинене; 3) відсутність підстав для звільнення від відповідальності. Можливість звільнення від відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, передача неповнолітнього під нагляд батьків). У законах можуть міститися вказівки про обставини, які виключають відповідальність (стан крайньої необхідності, необхідної оборони або перебування в стані неосудності); 4) наявність правозастосовного акта — рішення компетентного органу, яким покладається юридична відповідальність, визначаються її вид і засіб (наказ адміністрації, вирок суду та ін.) — процесуальна підстава.
Як юридичні факти можуть виступати правові презумпції: презумпції неспростовні -- припущення, що не підлягають сумніву і доведенню (закріплені в законі) про наявність або відсутності певних фактів. Це положення, які є принципами; презумпції спростовні — припущення, що не підлягають сумніву (закріплені в законі) про наявність або відсутність певних фактів, доки щодо них не буде доведено інше. Це положення, які допустимо заперечувати. (Ще про презумпцію див. у § «Основні стадії застосування норм права»). Настання юридичної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, відбувається в результаті її (відповідальності) покладення уповноваженими на те посадовими особами державних органів. Юридичній відповідальності властива чітка нормативна регламентація здійснення, яка встановлюється нормами процесуального права. Відсутність в окремих випадках процесуальної регламентації, механізму покладення відповідальності ускладнює розгляд обставин справи, складу правопорушення, забезпечення прав усіх учасників процесу. В механізмі покладення юридичної відповідальності можна виділити певні стадії. Вони подібні стадіям правозастосовної діяльності, однак мають свою специфіку. >>>441>>> Стадії юридичної відповідальності охоронного характеру: 1 Стадія загального стану (попереджувальна відповідальність) - виникнення підстав для притягнення до відповідальності настає з моменту правопорушення, тобто юридичного факту, що спричинив конкретні правовідносини 2 Стадія притягнення до відповідальності (суб'єктивна сторона) - встановлення компетентними органами суб'єкта правопорушення (фізичної або юридичної особи) і дослідження обставин справи про правопорушення 3 Стадія встановлення юридичної відповідальності (об'єктивна сторона) - ухвалення рішення про застосування (незастосування) санкції, вибір у її межах виду та заходу відповідальності 4 Стадія настання юридичної відповідальності - реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності — на підставі певних норм правозастосовного акта: виконання стягнення (наприклад, в адміністративному праві) або покарання (у кримінальному праві)
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності:

 1. Підстави юридичної відповідальності
 2. Принципи юридичної відповідальності
 3. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки
 4. Види юридичної відповідальності
 5. § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
 6. § 3. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права
 7. § 2. Принципи і функції юридичної відповідальності
 8. § 3. Стадії застосування нормативних приписів
 9. § 3. Стадії застосування нормативних приписів
 10. § 6. Стадії механізму правового регулювання
 11. Обсяг і види відповідальності менеджерів.
 12. § 2. Механізм і стадії правового регулювання
 13. § 3. Стадії правотворчого процесу
 14. Основні стадії правотворчості
 15. § 3. Основні стадії застосування норм права
 16. Стадії правового регулювання
 17. Підстави об’єднання процесуальних норм у правові інститути
 18. § 4. Підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі (товаристві)
 19. §2. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація