<<
>>

Підзаконний нормативно-правовий акт

Характеристика законів як нормативно-правових актів вищої юридичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них правову природу, перебувають «під» законом.

Підзаконний нормативно-правовий акт - це такий акт, який містить норми права та прийнятий уповноваженим на це державним органом відповідно до закону і на його основі.

Підзаконні нормативно-правові акти спрямовані на конкретизацію та виконання положень закону. Вони сприяють реалізації норм закону.

Разом з тим підзаконність нормативних актів не означає їх «меншу» юридичну обов'язковість; вони наділені необхідною юридичною силою, хоч вона не має такої всезагальності і вищості, як юридична сила законів.

Тим більше не слід недооцінювати соціального значення підзаконних нормативно-правових актів. Вони покликані забезпечувати на основі законів конкретизоване нормативне регулювання значного комплексу суспільних відносин і тому посідають важливе місце у всій системі нормативного регулювання.

Підзаконні нормативно-правові акти, як і закони, мають різну юридичну силу, що залежить від того, який правотворчий орган їх прийняв.

У сучасній системі вітчизняного законодавства можна виокремити такі види підзаконних нормативно-правових актів:

• підзаконні акти, які видає Президент України (укази і розпорядження);

• підзаконні акти Кабінету Міністрів України (постанови і розпорядження);

• підзаконні акти, які приймають центральні органи виконавчої влади - міністерства та ін. (накази, інструкції, положення, правила тощо);

• підзаконні акти, які приймають місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування (постанови, розпорядження, інструкції тощо);

• локальні акти - такі , які приймаються керівними органами підприємств, установ, організацій та які регулюють їх організаційну, трудову та виробничу діяльність (статути, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази, інструкції тощо).

У сучасних умовах надзвичайно важливого значення набувають питання щодо відповідності підзаконних нормативно-правових актів законам. Часто підзаконні нормативно-правові акти всупереч своєму основному призначенню - конкретизації положень закону - формулюють такі норми права, які суперечать вимогам закону, встановлюють додаткові умови для реалізації прав громадян, звужують їх зміст і обсяг тощо. Для подолання таких суперечностей і захисту прав громадян від незаконних актів суб'єктів владних повноважень в багатьох державах, зокрема в Україні, існує система адміністративного судочинства.

Таким чином, значення підзаконних нормативно-правових актів не слід перебільшувати. В деяких країнах підзаконним нормативно-правовим актам взагалі не надається значення джерела права (наприклад, в Польщі), а вказується виключно на їх процедурний, процесуальний характер.

10.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Підзаконний нормативно-правовий акт:

 1. § 13. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації
 2. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 3. НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ПРАВА. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
 4. Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР
 5. Нормативный правовой акт 2.7.1. Понятие и виды нормативных правовых актов
 6. § 2. Нормативный правовой акт
 7. 17.2 Нормативный правовой акт
 8. 83. Нормативно-правовой акт
 9. Нормативный правовой акт
 10. § 5. Нормативно-правовой акт
 11. Лекция 3. Нормативный правовой акт