<<
>>

§ 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки

Правова поведінка — це соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) свідомо вольового характеру, яка є врегульованою нормами права і спричиняє юридичні наслідки. Юридичне нейтральна поведінка не є правовою.

Правова поведінка — форма вияву свободи особи. Правовій поведінці властиві такі ознаки: 1) має соціальне значення як соціальне корисна (правомірна поведінка) або як соціальне шкідлива (правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального розвитку; 2) має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльності. Дія безпосередньо впливає на відносини між суб'єктами. Бездіяльність, як правило, є вербальною (словесною), складається із різних висловлень, суджень і оцінок, які виражають внутрішній стан суб'єкта; 3) має свідомо вольовий характер, тобто припускає усвідомлення обставин і можливість здійснювати волю: спрямовувати свою поведінку і керувати своїми вчинками; 4) регулюється правовими нормами, що містяться в текстах правових актів, які або прямо описують умови і ознаки правових вчинків, або передбачають будь-які заходи моделювання правової поведінки.
Це відрізняє правову поведінку від інших типів соціальної поведінки; 5) має властивість спричиняти юридичні наслідки, оскільки пов'язана з: а) реалізацією суб'єктом своїх інтересів (досягнення особистих цілей, задоволення потреб, зазнання певних втрат); б) реакцією держави на результати правової поведінки (стимулювання, охорона соціальне корисних дій або вжиття заходів юридичної відповідальності за соціальне шкідливі дії). >>>415>>> Види правової поведінки: правомірна неправомірна (протиправна) — правопорушення зловживання правом - соціальне корисна, відповідає нормам права - соціальне шкідлива, суперечить нормам права - відповідає нормам права, але є соціально-шкідливою Всі інші дії можна назвати юридичне байдужими, індиферентними до права, такими, що не потребують якого-небудь правового виправдання. Правова поведінка складається з елементів — правових вчинків. Елементи правового вчинку (суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона) називають складом правової поведінки. За формою зовнішнього вияву правова поведінка може бути: - фізичною (діяльність); — усною (вербальною); - письмовою (документальною).
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки:

 1. § 1. Поняття і види правової поведінки
 2. § 1.Поняття і види правової поведінки
 3. Юридично значуща поведінка (правомірна і протиправна): поняття, ознаки, види
 4. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 5. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 6. § 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави
 7. § 3. Поняття, ознаки, види законів
 8. § 3. Поняття, ознаки, види законів
 9. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 10. Поняття та ознаки закону. Види законів
 11. § 2. Поняття державного апарату і його ознаки. Державні органи і їх види
 12. § 2. Поняття державного апарату і його ознаки. Державні органи і їх види
 13. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 14. § 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень
 15. § 3. Республіка Поняття, ознаки і види республік.
 16. § 3. Склад і види правомірної поведінки
 17. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.