<<
>>

§ 4. Поняття і ознаки закону

Серед нормативно-правових актів провідне місце посідають закони. Закон — нормативно-правовий акт представницького вищого органу державної влади (або громадянського суспільства /безпосередньо народу/), який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури.

Характеристика закону як правового документа вищої юридичної чинності означає таке: - закон є незаперечним, тобто ніякий інший орган, крім законодавчого, не може його скасувати або змінити; - усі інші нормативні акти (державних органів, громадських організацій, комерційних корпорацій) перебувають «під» законом, є підзаконними. Вони грунтуються на законах і не суперечать їм. >>>317>>> Ознаки закону: 1. Акт точно визначених, вищих за статусом суб'єктів влади в державі, як правило, вищого представницького органу країни (в Україні — Верховна Рада) або громадянського суспільства (безпосередньо народу) (референдум); 2. Акт, що може бути лише нормативним за змістом (на відміну від акта застосування норм права і акта тлумачення норм права); 3. Завжди письмовий акт-документ, який закріплює норми права, що вводяться, або їх зміни, містить первинні, засадничі норми права, яких раніше в правовій системі не було, до того ж — норми з ключових, основних питань життя, встановлює права і обов'язки громадян; 4. Акт, що ухвалений у суворій відповідності з конституцією і раніше ухваленими законами і не потребує додаткового затвердження; 5. Акт, що може бути замінений, як правило, лише законом і перевірений на відповідність конституції лише Конституційним Судом; 6. Акт, що має вищу юридичну чинність, тобто акт найвищого юридичного «рангу»; всі інші акти повинні відповідати закону, ні в чому йому не суперечити; 7. Акт, ухвалений із дотриманням особливої законодавчої процедури, яка зветься законодавчим процесом.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 4. Поняття і ознаки закону:

 1. Поняття та ознаки закону. Види законів
 2. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 3. § 2. Поняття і ознаки держави
 4. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 5. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 6. § 1. Поняття і ознаки демократії
 7. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 8. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 9. § 4. Поняття і ознаки правопорушення
 10. § 5. Поняття і ознаки норми права
 11. § 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
 12. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 13. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 14. §1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
 15. § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
 16. § 6. Поняття і ознаки права
 17. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки
 18. § 1. Ознаки та поняття держави
 19. § 1. Ознаки та поняття держави
 20. § 1. Поняття та ознаки правовідносин