<<
>>

§ 1. Поняття відносної самостійності права

Усі так чи інакше пов'язані між собою явища соціальної дійсності доповнюють і збагачують одне одне. Завдяки цьому можливе пізнання права як конкретного цілого і всієї системи різноманітних відносин.

Поширене до розпаду Союзу РСР твердження про те, що зміст права є похідним від економіки, було проявом вульгарного еко­номізму. Тому слід відхилити спрощене уявлення про те, що нор­ми тільки юридично виражають економічні процеси суспільного життя, протоколюють економічну діяльність. Насправді на фор­мування права і його зміст впливають спадковість, міжнародні, організаційно-управлінські, демографічні, релігійні фактори, за­гальний рівень культури суспільства тощо. Не випадково в науці відмежовують юридичні відносини від інших соціальних відносин, оскільки вони мають свою власну, «паралельну» історію. З момен­ту свого виникнення право набуває відносної самостійності щодо суспільства, держави, економіки, волі правлячих сил, звичаїв, мо­ралі, корпоративних та інших соціальних норм.

Відносна самостійність передбачає наявність не менше двох компонентів, які перебувають у причинній або функціональній взаємодії. Відносна самостійність права вказує на його чільну роль, першість стосовно інших явищ дійсності. При цьому абсо­лютної, самодостатньої самостійності, відокремленості від зовнішніх чи внутрішніх факторів у складних соціальних систе­мах бути не може. Така властивість права дозволяє без обмежень використовувати набутий корисний досвід у регулюванні су­спільних відносин.

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права 2002. 2002

Еще по теме § 1. Поняття відносної самостійності права:

 1. § 1. Поняття відносної самостійності права
 2. Поняття справедливості потрібно відрізняти від поняття права
 3. § 1. Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права
 4. Права людини як першоджерело права •• і • • їх поняття та класифікація
 5. § 1. Поняття системи права
 6. § 1. Поняття системи права
 7. Поняття джерел права
 8. § 1. Поняття тлумачення норм права
 9. § 1. Поняття тлумачення норм права
 10. §1. Поняття і види форм права
 11. §1. Поняття і види форм права
 12. Розділ 10. ПОНЯТТЯ ПРАВА
 13. 21.1. Поняття верховенства права
 14. Розділ 10. ПОНЯТТЯ ПРАВА
 15. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
 16. § 1. Поняття тлумачення норм права
 17. §1. Основні поняття спадкового права
 18. § 2. Поняття і різні прояви права