<<
>>

Поняття юридичної відповідальності та її ознаки

На відміну від розглянутих вище видів соціальної відповідальності, юридична відповідальність є специфічним видом відповідальності, пов'язаним з державою, з виконанням нею своїх функцій, насамперед правоохоронної, виключно держава має легальні можливості застосування примусу або іншого обмеження прав та свобод людини.

Відповідно, до юридичної відповідальності мають ставитись особливі вимоги, які не можна автоматично перенести з інших видів соціальної відповідальності, насамперед це стосується визначеності.

Так, юридична відповідальність може настати тільки за порушення правових норм, перелік і зміст яких сформульовано у законі.

Іншою відмінною особливістю юридичної відповідальності є можливість застосування державно-правового примусу до особи, яка скоїла правопорушення. Саме правопорушення за наявності всіх ознак, що утворюють його склад, є фактичною підставою юридичної відповідальності.

Державно-правовий примус до особи, яка скоїла правопорушення, дістає прояв у покладенні на особу компетентним органом обов'язку перетерпіти визначені законом несприятливі для неї наслідки як майнового, так і немайнового характеру.

Відповідно, без визначення (закріплення) у законі виду і міри юридичної відповідальності за те чи інше правопорушення юридична відповідальність настати не може.

Ще однією характерною ознакою юридичної відповідальності є те, що вона здійснюється у процесуальній формі. Це означає, що порядок покладення юридичної відповідальності визначається нормами процесуального права, на основі яких за наявності певного факту виникають процесуальні правовідносини, в яких відбувається рух юридичної відповідальності.

Цей рух передбачає кілька стадій, основними з яких згідно з теорією юридичної відповідальності є:

а) виникнення юридичної відповідальності, момент якого, як правило, пов'язаний із вчиненням правопорушення;

б) дослідження обставин справи про правопорушення;

в) прийняття компетентними органами рішення про застосування (незастосування) заходів державно-правового примусу, вибір їх у межах санкції, передбаченої нормою права;

г) реалізація юридичної відповідальності, тобто виконання застосованих до правопорушника заходів державно-правового примусу.

У цій завершальній стадії полягає сенс здійснення юридичної відповідальності.

Таким чином, можна запропонувати таке визначення юридичної відповідальності. Юридична відповідальність - передбачений законом обов'язок особи перетерпіти несприятливі для себе наслідки як майнового, так і не майнового характеру, вид і міра яких визначаються компетентним органом за результатами розгляду скоєного особою діяння, визначеного законом як правопорушення.

Юридичну відповідальність слід відрізняти від інших примусових заходів державного реагування. Так, не можна вважати юридичною відповідальністю тимчасове обмеження прав особи у визначених законом випадках як превентивний захід від можливих правопорушень, для забезпечення розслідування правопорушення, для захисту прав та інтересів людини, інших осіб, суспільства. Такі примусові заходи зокрема, але не тільки, можуть полягати у взятті особи під варту, обмеженні свободи пересування особи, зупиненні виробництва, забороні реалізації продукції, виконання робіт тощо. У разі виправлення недоліків у господарській діяльності, недоведеності вини підозрюваної особи, усунення загроз правам та інтересам людини та в інших встановлених законом випадках вищезазначені примусові заходи скасовуються.

Так само не буде юридичною відповідальністю вжиття заходів, спрямованих на відновлення порушеного права особи. Наприклад, прийняття компетентним органом рішення про поновлення на роботі працівника після незаконного звільнення; повернення боргу, який особа вчасно не повернула; виселення з незаконно зайнятого приміщення тощо. У цих випадках на особу покладається обов'язок відновити правове становище іншої особи, яке залишалося б таким самим, якби його не порушували, інакше кажучи, особа зобов'язана виконати приписи правових норм, які вона з тих чи інших причин не виконала вчасно або правомірно.

При настанні юридичної відповідальності на особу може бути покладено обов'язок понести несприятливі наслідки майнового чи особистого характеру, якого в особи не було б, якби не скоєне нею правопорушення, як-то: сплатити штраф за невчасне повернення боргу; позбавитися власного майна; перетерпіти обмеження волі тощо.

18.4.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Поняття юридичної відповідальності та її ознаки:

 1. § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
 2. § 1. Поняття та ознаки юридичної науки
 3. Поняття та ознаки юридичної особи.
 4. Принципи юридичної відповідальності
 5. Підстави юридичної відповідальності
 6. § 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності
 7. Види юридичної відповідальності
 8. § 2. Принципи і функції юридичної відповідальності
 9. § 3. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права
 10. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 11. Поняття юридичної фрази та її структурні елементи
 12. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 13. § 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства
 14. § 2. Поняття і ознаки держави
 15. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 16. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права
 17. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 18. § 2. Поняття і ознаки правової держави