<<
>>

§ 1. Поняття змішаного типу правової системи

Змішаний тип правової системи — це сукупність національних правових систем, які мають спільні риси, що проявляються в єдності їх закономірностей і тенденцій розвитку на основі сприйняття елементів правових систем романо-германського і англо-американського типів.

У змішаному типі правової системи домінує нормативно-правовий акт як юридичне джерело права. Нормі права як еталону поведінки відведена основна роль у регулюванні суспільних відносин. Судова практика посідає істотне місце в системі джерела права. Точніше, цей тип правової системи можна назвати гібридним типом. Змішаними можна вважати багато правових систем сучасності. При виділенні гібридного типу правової системи маються на увазі групи систем, в яких існують елементи двох класичних типів — романо-германського і англо-американського. До цього >>>577>>> типу правової системи належать північноєвропейська (скандинавська) і латиноамериканська групи правових систем. Здавалося б, країни Північної Європи і Латинської Америки, знаходячись у різних частинах світу, не могли розвиватися однотипно. Однак, незалежно одне від одного, північноєвропейське і латиноамериканське право сформувалися під впливом рецепції деяких елементів одних тих самих^типів правової системи — континентальної та загального права. І хоча сприйняття іноземного елемента лягало на національний грунт, який був і є неоднорідним у скандинавських і латиноамериканських країн, їх правові системи мають багато спільного. Це дає підставу віднести їх до одного типу правової системи — змішаної (гібридної). Однак при схожих спільних рисах кожна із груп зберігає свої особливості.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 1. Поняття змішаного типу правової системи:

 1. § 2. Поняття типу (сім'ї) правової системи
 2. § 1. Поняття англо-американського типу правової системи
 3. § 1. Поняття романо-германського типу правової системи
 4. 1. МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО § 1. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи
 5. Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
 6. § 2. Формування романо-германського типу правової системи
 7. Поняття правової системи
 8. § 1. Поняття і структура правової системи
 9. Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
 10. Тема 6. ЗМІШАНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 11. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 12. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 13. § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки
 14. § 1. Поняття і види правової поведінки
 15. § 1.Поняття і види правової поведінки
 16. § 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави
 17. § 1. Поняття і зміст правової охорони кооперативної власності