<<
>>

Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади

У попередніх підрозділах вказувалося, що держава формується на основі права і здійснює свою діяльність за допомогою правових норм. Свої владні повноваження державні органи та їх посадові особи здійснюють виключно у межах та у спосіб, передбачений нормативно-правовими актами.

Проте протиріччя між державою та правом, які призводять до викривлення правових цінностей, про що вже йшлося, є об'єктивною реальністю.

Відповідно, з метою забезпечення правового порядку в державі мають існувати форми правового контролю за державною владою. Однією з таких форм є правосуддя, яке здійснюється виключно спеціальними державними органами - судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Суди (судді) у своїй діяльності є незалежними і підпорядковуються тільки праву. Правосуддя, зокрема в Україні, здійснюється у формі цивільного, господарського, кримінального, адміністративного, а також конституційного судочинства.

Найбільш пов'язані з контролем за діяльністю органів державної влади адміністративні суди та конституційний суд. Адміністративні суди розглядають справи на відповідність праву тих чи інших аспектів реалізації суб'єктами владних повноважень владної компетенції. Конституційний суд займає окреме місце в судовій системі як за повноваженнями (перевірка конституційності законів та інших правових актів вищого законодавчого органу, тлумачення конституції тощо), так і за особливим характером процесу здійснення конституційного правосуддя.

Завершальною стадією правосуддя як форми контролю за діяльністю держави є виконання судового рішення, яке є обов'язковим для всіх суб'єктів правовідносин, у тому числі державних органів та їх посадових осіб.

Треба зауважити, що в разі вичерпання всіх національних засобів правового захисту особи та громадяни мають права звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ.

Ще однією правовою формою контролю за діяльністю державної влади є реалізація права осіб та громадян на звернення. Громадяни держави і не тільки, юридичні особи з метою захисту своїх прав мають можливість звернутись до органів державної влади з відповідними скаргами на їх діяльність, пропозиціями, заявами, запитами. Такі звернення підлягають обов'язковому розгляду у встановлені відповідними нормативно-правовими актами строки, після чого заявник отримує обґрунтовану відповідь по суті порушеного питання. При цьому заявник має право звернутись до суду як безпосередньо щодо питання скарги, так і в разі, якщо отримана відповідь на звернення його не задовольняє.

6.4.6.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади:

  1. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
  2. Правове конституювання і організація державної влади
  3. § 3. Основа державної влади
  4. § 4, Легітимність і легальність державної влади
  5. § 2. Поняття і методи здійснення державної влади
  6. § 1. Вищий представницький орган державної влади
  7. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
  8. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
  9. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
  10. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.