<<
>>

Принцип рівності у правах (рівноправності) та рівності всіх перед законом

Властивий практично всім характеристикам верховенства права. Причому, на відміну від деяких інших його складових, цей принцип, як правило, фіксується у конституціях. Не є винятком тут і Конституція України.

Відповідно до частини 1 статті 24 Основного Закону громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Це означає, по-перше, що вони є рівними в правах і свободах незалежно від місця народження та проживання, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану та інших ознак. Будь-які привілеї чи обмеження для громадян за названими ознаками не допускаються.

По-друге, закон має застосовуватися однаково до всіх осіб. Ніхто не може бути поставлений у привілейоване чи, навпаки, дискриміноване становище залежно від вказаних вище ознак. Це випливає з концепції однаковості, яка у свою чергу тісно пов'язана з принципом демократії[137]. Рівність перед законом особливе значення має при застосуванні рівних підстав юридичної відповідальності за порушення закону.

По-третє, принцип рівності забороняє нерівне ставлення до ситуацій, які можуть бути порівняні, або рівне ставлення до нерівних ситуацій, якщо таке ставлення не може бути виправдане об'єктивними причинами[138].

По-четверте, принцип рівності у правах та рівності перед законом передбачає також рівний доступ до суду, рівні права в процесі здійснення правосуддя, тобто право бути вислуханим, користуватися рівним правом на захист тощо.

21.2.7.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Принцип рівності у правах (рівноправності) та рівності всіх перед законом:

 1. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 2. К какому виду правовых принципов в теории права относится принцип равенства граждан перед законом:
 3. Принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 7 АПК РФ).
 4. Статья 1.4. Принцип равенства перед законом Комментарий к статье 1.4
 5. §3. Судебная практика применения конституционного принципа равенства перед законом и судом
 6. Статья 13. Равенство всех перед законом и судом
 7. Забезпечення однакового ставлення до всіх акціонерів, правило «одна акція — один голос».
 8. 2.Принципы законности.
 9. 2. Принципы законности
 10. § 2. Принципы и гарантии законности
 11. Принцип законности.
 12. Принципы законности
 13. Принципы законности
 14. § 2. Принципы законности
 15. Основные принципы законности
 16. 56. Понятие и основные принципы законности