<<
>>

Розділ 12. НОРМИ ПРАВА

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ Норми моралі
Норми звичаїв
Релігійні норми
Корпоративні норми
Норми етикету
Політичні норми
Економічні норми
Естетичні норми
Норми права

ОЗНАКИ НОРМ ПРАВА, ЩО ВИРІЗНЯЮТЬ ЇХ СЕРЕД ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

загальна обов'язковість

формальна визначеність в офіційних джерелах зобов'язально-надавальний характер

створення спеціально уповноваженими органами у встановленому зако­ном порядку системність забезпеченість можливістю державного примусу

СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА

Гіпотеза

Диспозиція

Санкція

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІПОТЕЗ
За будовою • прості • складні • альтернативні
За формами вираження • абстрактні • казуальні

24

КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСПОЗИЦІЙ
За характером припису • уповноважнювальні • зобов'язальні • заборонні
За способом викладення • прямі • альтернативні • бланкетні

КЛАСИФІКАЦІЯ САНКЦІЙ
За галузевою ознакою • кримінально-правові • адміністративно-правові • дисциплінарні • цивільно-правові та ін.
За ступенем визначеності • абсолютно визначені • відносно визначені • альтернативні
За характером несприятливих для порушника наслідків • правовідновлювальні • каральні

СПОСОБИ ВИКЛАДУ НОРМ ПРАВА
За характером співвідношення правової норми і статті нормативно-правового акта • усі елементи норми права включаються в одну статтю нормативно-правового акта • елементи норми права викладаються в кількох статтях одного нормативного акта • елементи норми права викладаються в кількох статтях різних нормативних актів • в одну статтю нормативного акта включається кілька правових норм
За особливостями викладу • прямий • відсильний • бланкетний
За ступенем узагальнення • абстрактний • казуїстичний

25

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ
За суб'єктами правотворчості • створені державою • затверджені на референдумі
За місцем у механізмі правового регулювання • установчі • регулятивні • охоронні • забезпечувальні • декларативні • дефінітивні • колізійні • оперативні
За предметом регулювання • конституційні • цивільні • кримінальні • адміністративні • трудові та інших галузей права
За методом правового регулювання • імперативні • диспозитивні • рекомендаційні • заохочувальні
За часом дії • постійні • тимчасові
За сферою дії • загальної дії • обмеженої дії

<< | >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме Розділ 12. НОРМИ ПРАВА:

 1. Розділ 12. НОРМИ ПРАВА
 2. Розділ XIX 1 НОРМИ ПРАВА
 3. Розділ XIX 1 НОРМИ ПРАВА
 4. ДРУГА ЧАСТИНА ІНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА Розділ 7 НОРМИ ПРАВА
 5. § 8. Структура норми права і норми-розпорядження
 6. § 2. Норми моралі і норми права: їх зв'язок і взаємодія
 7. § 4. Корпоративні норми і норми права
 8. § 3. Норми-звичаї і норми права
 9. § 4. Структура норми права Поняття і елементи структури норми права.
 10. § 2. Структура норми права
 11. § 2. Структура норми права
 12. Структура норми права
 13. § 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
 14. § 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
 15. § 7. Спеціалізовані (нетипові) норми права