<<
>>

Розділ 4. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

Держава — це суверенна територіальна політико-правова ор­ганізація публічної влади соціально неоднорідного суспільства.

Сутність держави визначається тим, кому належить публіч­на державна влада і в чиїх інтересах вона здійснюється.

Публічна державна влада — це форма влади, що має полі­тичний характер, здійснюється особливою верствою людей, які професійно займаються управлінням справами суспільства, ха­рактеризується наявністю апарату влади і управління та апа­рату примусу.

Територія держави — це простір, на який поширюється публічна державна влада, а всі, хто перебуває на цьому прос­торі, повинні підкорятись волі держави.

Державний суверенітет — це верховенство, самостійність, повнота й неподільність державної влади в межах території і незалежність та рівноправність держави у відносинах з інши­ми державами.

Переконання — це метод здійснення державної влади, який полягає в активному впливі на волю й свідомість людини ідей­ними і моральними засобами для формування у неї поглядів, що базуються на розумінні сутності державної влади, її цілей та функцій.

Примус — це метод здійснення державної влади, який по­лягає у психологічному, матеріальному та фізичному впливі уповноважених органів держави на особу з метою примусити її діяти в інтересах держави.

64

<< | >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме Розділ 4. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ:

 1. § 2. Поняття і ознаки держави
 2. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 3. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 4. Тема 4. Поняття держави і причини її виникнення, Типологія держав за їх сутністю
 5. § 1. Ознаки та поняття держави
 6. § 1. Ознаки та поняття держави
 7. § 3. Поняття і ознаки соціальної держави
 8. § 3. Поняття і ознаки соціальної держави
 9. § 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави
 10. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 11. § 3. Сутність держави
 12. 2.1. Поняття та сутність психічного розвитку
 13. § 2. Типологія держави Поняття та підходи до типології держави.
 14. § 1. Поняття і ознаки демократії
 15. § 1. Сутність поняття «корпорація»
 16. І § 1. Поняття і загальні ознаки норм права