<<
>>

Розділ 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

настає внаслідок скоєння правопорушення

має чітку нормативну регламентацію

здійснюється в певному процесуальному порядку у формі правозастосов-

чої діяльності

здійснюється уповноваженими державними органами та їх посадовими

особами

має державно-владний характер

здійснюється на основі єдності норм матеріального і процесуального

права

невіддільна від державного примусу

передбачає наявність певних втрат для винної особи

ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Штрафна (каральна) це негативна реакція держави на протиправні діяння, реалізується за допомогою завдання правопорушнику певних обмежень особистого, матеріального або організаційного характеру
Правовідновлювальна (компенсаційна) спрямована на усунення безпосередньо завда­ної шкоди, здійснюється шляхом відновлення порушених прав, примусового виконання обо­в'язків, усунення протиправних станів
Попереджувальна (превентивна) реалізується у результаті впливу на свідомість правопорушника з метою переконання як без­посередньо його, так і інших осіб у невідворот­ності застосування заходів юридичної відпові­дальності
Виховна (стимулювальна) передбачає такі методи впливу на свідомість і волю суб'єкта, які є засобом стимулювання правомірної поведінки

44

ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

? законності

? справедливості

? гуманізму

1 ДОЦІЛЬНОСТІ

■ неприпустимості аналогії права й аналогії закону 1 невідворотності

' індивідуалізації покарання

1 неприпустимості подвоєння відповідальності

■ обґрунтованості

ПІДСТАВИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

факт скоєння правопорушення

наявність у діях особи складу правопорушення

наявність відповідної правової норми

акт застосування права

КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
За галузевою ознакою За характером санкцій
• кримінальна • адміністративна • дисциплінарна • цивільно-правова • штрафна (каральна) • компенсаційна (правовідновлювальна)

<< | >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме Розділ 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

  1. Розділ 19. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  2. Розділ XXIII ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  3. ~~| § 4. Юридична відповідальність
  4. § 4. Юридична відповідальність
  5. § 3. Юридична відповідальність
  6. Тема 20. Юридична відповідальність за правопорушення
  7. Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
  8. Незнання закону та юридична відповідальність
  9. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  10. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ