<<
>>

Розділ 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК

АСПЕКТИ ЗАКОННОСТІ

Законність як стан дотримання всіма нормативно-правових актів, відповідності суспільних відносин законам та іншим підзаконним актам, їх правомірність

Законність як вимога суспільства і держави точної й неухильної реаліза­ції правових норм всіма і повсюдно

Законність як позитивне ставлення до законів у практичній діяльності й повсякденному житті

Законність як суспільний лад, режим, устрій, що утворюється на основі втілення в життя законів

ЗАКОННІСТЬ

ПРИНЦИП

МЕТОД

РЕЖИМ

суворого, неухильного дотримання і виконання норм права всіма учасниками суспільних відносин

ОЗНАКИ ЗАКОННОСТІ

це режим державного і суспільного життя, при якому забезпечуються повне й неухильне дотримання і виконання норм права всіма суб'єктами суспільного життя

відповідність усіх нормативно-правових актів Основному Закону — Конс­титуції, а підзаконних нормативно-правових актів — закону у правовій державі заснована на правових законах, що відповідають реальним потребам та інтересам суспільства передбачає реальність права

48

ПРИНЦИПИ ЗАКОННОСТІ

загальності законності

єдності законності

верховенства закону

невідворотності реалізації законності

неприпустимості протиставлення законності й доцільності

єдності права і законності

єдності законності й демократії

забезпечення прав, свобод і законних інтересів особистості

ОЗНАКИ ПРАВОПОРЯДКУ

визначеність у правових нормах

системність

організованість

державна гарантованість

стійкість

єдність

панування закону в суспільних відносинах

забезпечення сприятливих умов реалізації суб'єктивних

прав

ефективна діяльність правоохоронних органів

невідворотність покарання за правопорушення

громадська дисципліна

повна і своєчасна реалізація юридичних обов'язків

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ Й ПРАВОПОРЯДКУ
загальносоціальні юридичні
• економічні (матеріальні) • соціальні • політичні • ідеологічні • нормативно-правові • організаційні

<< | >>
Источник: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ. 2004

Еще по теме Розділ 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК:

  1. Розділ 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
  2. Розділ XXVI ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
  3. § 1, Законність, правопорядок і дисципліна
  4. Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК
  5. Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація юридичних норм. Законність та правопорядок
  6. Законність
  7. § 1. Поняття законності як багатоаспект-ного суспільно-правового явища. Законність і демократія
  8. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДО
  9. Глава 20 Законність і правова культура
  10. § 7. Правопорядок