<<
>>

§ 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади

Принцип поділу влади доповнюється системою «стримувань і противаг». Зазначена система допускає конкуренцію різних органів влади, наявність засобів для їх взаємного стримування і підтримування відносної рівноваги сил.

«Стримування» і «противаги», з одного боку, сприяють співробітництву і взаємному пристосуванню органів влади, а з іншого боку -- створюють потенціал для конфліктів, які найчастіше вирішуються шляхом переговорів, угод і компромісів. Суб'єктами системи стримувань і противаг за Конституцією України є Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд і Верховний Суд. Дана система виражається насамперед через повноваження цих органів, що включають суворо визначені взаємні обмеження. >>>101>>> У Конституції України передбачені такі інститути системи «стримувань і противаг»: 1) право «вето» Президента на законопроект, прийнятий Верховною Радою; 2) імпічмент Президента з боку Верховної Ради, що призводить до його усунення з поста; 3) прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів, яка має наслідком його відставку; 4) участь Верховної Ради у формуванні Конституційного Суду (призначення третини складу); 5) контроль Конституційного Суду за відповідністю Конституції законів та інших правових актів Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 6) парламентський контроль Уповноваженим Верховної Ради з прав людини (омбудсманом) за дотриманням конституційних прав і свобод людини та ін.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади:

 1. § 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової
 2. § 4.Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законо­давчої, виконавчої та судової влади
 3. § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:
 4. Органи Виконавчої Влади
 5. Глава З Органи Виконавчої Влади
 6. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 7. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 8. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 9. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 10. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 11. 2.1. Система органів публічної адміністрації
 12. § 12. Особливості судової системи
 13. §1. Поняття, значення і система судової фотографії
 14. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 15. § 5. Єдність, з'єднання і поділ влади
 16. Правове конституювання і організація державної влади
 17. § 10. Роль судової практики
 18. Принцип розподілу влади
 19. § 1. Поняття судової балістики та її значення