<<
>>

§ 1. Соціальні норми Поняття і класифікація соціальних норм.

Соціальні норми - загальні правила поведінки людей, колек­тивів, соціальних груп; правила поведінки в суспільстві.

Соціальним нормам притаманні такі риси, як соціальність, об'єктивність, нормативність, міра свобода індивіда, обов'язко­вість, наявність процедури, санкціонованість та системність.

Соціальність соціальних норм передбачає регулювання ними соціальної сфери, яка охоплює:

1) людей;

2) суспільні відносини, тобто відносини між людьми та їх коле­ ктивами;

3) поведінку людей.

Таким чином, соціальні норми формують соціальні структу­ри і регулюють соціальне значущу поведінку людей.

Нормативність забезпечується за рахунок загального ха­рактеру соціальних норм, що діють як типові регулятори по­ведінки, їх адресати визначаються не поіменно, а шляхом вка­зівки на їх типові ознаки (осудність, вік, загальні вимоги до статусу юридичної особи тощо). Крім того, нормативність ви­являється в неодноразовості дії соціальних норм, адже соці­альна норма набуває чинності кожного разу, коли виникає ти­пова ситуація, яка передбачається як умова її вступу в процес регулювання.

Тут слід зазначити, що за змістом соціальні норми є визначеними, але типовим чином, як загальна модель поведінки.

340 РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА

Таблиця 17.1. Класифікація соціальних норм

Ознака_______________ ] Різновид___________________

За способом утворення Норми, що носять стихійний характер

Норми, що носять свідомий характер За формою Усні

Письмові

За способом закріплення і Норми права

виРаження Норми моралі

Звичаї

Корпоративні норми

Релігійні норми

За змістом сфери врегульованих Політичні норми відносин Організаційні норми

Естетичні норми

або бургунців Карла Сміливого і водночас, зміцнити свою владу. «Заради слави Господа», - говорили єзуїти, організовуючи вбивст­ва прихильників Реформації.

Ці політичні норми дуже часто су­перечили нормам моралі, а іноді й правовим.

Проте е й інші політичні норми. Наприклад, «чесність - най­краща політика».

Організаційні норми регулюють організаційні питання, їх прикладом є принцип демократичного централізму, що діяв в СРСР. Суть його полягала в поєднанні демократизму з централі­змом. У даному випадку демократизм полягав у повновладді чле­нів організації, їх самостійності й ініціативі, виборності їх керів­них органів знизу доверху та підзвітність останніх членам орга­нізації. Щодо централізму, то він означає керівництво з одного центру та дисципліну, при цьому меншість підкоряється більшо­сті, а особисті інтереси - задля досягнення відповідної мети інте­ресам загальним. Саме на основі принципу демократичного централізму будувалися відносини всередині КПРС, ВЛКСМ тощо.

Естетичні норми - норми, що регулюють поняття краси. Можна зазначити, що естетичні норми - це норми про те, що є красивим, а що - відразливим. Деяким людям подобаються картини Леонардо да Вінчі, а іншим - твори Мане, одним подо­бається Моцарт, а іншим - джаз. Норми, які домінують у суспі­льстві, визначають, що із зазначеного вище є красивим, а що ні, і є естетичними нормами. Слід мати на увазі, що кожне суспільс­тво має своє уявлення про красу. Так, нині у Європі затвердився так званий голлівудський стандарт чоловічої краси: широкі плечі,

Глава 17. Норма права '341

накачані біцепси, досить вузька талія та розвинені грудні м'язи. Еталоном такої краси може служити Арнольд Шварценеггер чи Жан-Клод ван Дамм. Проте східна цивілізація (мається на увазі конфуціано-китайська чи буддистсько-японська) має свої стандарти чоловічої краси. Так, згідно з поглядами конфуціан­ства, даосизму та буддизму центр життєвої енергії (так званої Ці або Кі) знаходиться трохи нижче пупка. Саме тому вважа­ється, що чим більше живіт у людини, тим вона здоровіше, адже життєвої енергії в неї багато. Саме тому людина, у якої є вели­кий живіт вважається на Далекому Сході еталоном чоловічої краси, а найкрасивішими людьми Японії вважаються борці сумо.

Соціальні норми за способом встановлення і забезпечення. Норми моралі - правила поведінки, засновані на уявленні про справедливість, несправедливість, добро, зло, честь, совість, які виникнули в суспільстві і були забезпечені силою суспільної думки. Норми моралі, як правило, мають стихійно-усний харак­тер. Проте іноді буває так, що можуть існувати письмові мораль­ні норми. Так, в СРСР Існував моральний кодекс будівельника комунізму. Проте мова йде не про нього. Забезпечуючись силою суспільної думки, норма моралі може прощати або карати неза­лежно від державної волі, а іноді й усупереч їй. Так, за радянсь­ких часів держава визнала «моральним» приклад Павлика Мо­розова, який видав на розправу свого батька. І, хоча влада зроби­ла з нього героя, суспільство осудило його на смерть, тому що з суспільної точки зору це був аморальний вчинок. Проте іноді покарання є не настільки жорстоким, хоча й безжальним. Та­ким покаранням може стати бойкот з боку людей.

Приклад 17.1

А. Іщанов про ставлення людей до зрадника Батьківщини, якнй щойно повернувся з місць позбавляння волі

П'ять діб Максим Назаров не наважувався вийти на вулицю, жили вони мо­вчки. Панкрат уранці йшов на роботу, залишаючи рушницю на своєму місці, пізно ввечері повертався та вкладався спати. До його приходу Максим готував якусь їжу, проте батько її не торкався. На шосту добу Максим не витримав, вийшов на вулицю, спитав у якоїсь жінки, де знаходиться контора та пішов до неї1.

Зустрічні перехожі, яких він не впізнавав, зупинялися і довго проводжали Його поглядом, - і дорослі зупинялися, і діти. Дивилися на нього з-за парканів, припадали до вікон, вибігали з будинків. Усі, виявляється, знали, що він поверну-Вся, вість, що він йде вулицею, миттєво рознеслася Михайлівною. А ось дивили­ся на нього хто як - здивовано, вражено, з презирством, а деякі, більше баби, і з жал«м. Проте ці жалісні погляди чомусь вражали його сильніше за все.

Джерело: Иванов А.С. Вечньїй аов: Роман: В 2 кн. - М.: Дрофа, 1993.

- Кн. 2. - С. 584-585.

Глава 17. Норма права 343

11. Які норми існують за змістом сфери врегульованих відносин?

12. Що таке політичні норми?

13. Що таке організаційні норми?

14. Що таке естетичні норми?

15. Що таке норми моралі?

16. Що таке звичаї?

17. Що таке корпоративні норми?

18. Що таке релігійні норми?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Еще по теме § 1. Соціальні норми Поняття і класифікація соціальних норм.:

 1. Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
 2. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 3. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 4. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 5. Моральні норми як норми соціальні
 6. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 7. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 8. Неписані правила, соціальні норми і культура ділових стосунків
 9. § 9. Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та складом
 10. § 5. Поняття і ознаки норми права
 11. Поняття норми права та її ознаки
 12. Поняття соціального регулювання та його система
 13. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу