<<
>>

§10. Способи (форми) викладення норм права у статтях нормативно-правового акта

За повнотою викладу норм права в статтях нормативно-правових актів розрізняють форми (способи): • повну (пряму), • відсильну, • бланкетну. >>>292>>> Повна У статті містяться всі необхідні елементи норми права без посилань до інших статей.

Наприклад, у ст. 99 Житлового кодексу України зазначено: у разі припинення дії договору наймання житлового приміщення (одночасно припиняється дія договору піднаймання), піднаймач і члени його сім'ї (а також тимчасові мешканці) зобов'язані негайно звільнити приміщення, що займають. У разі відмови вони підлягають виселенню в судовому порядку, а з будинків, що погрожують обвалом, — в адміністративному порядку. Відсильна У статті містяться не всі елементи норми права, але є посилання до інших статей цього акта, якщо є недостатні відомості. Наприклад, ст. 138 «Оголошення розшуку обвинуваченого» Кримінально-процесуального кодексу України говорить: Якщо місце перебування особи, щодо якого винесена постанова про притягнення його у справі як звинувачуваного, не встановлено, слідчий оголошує розшук.
За наявності підстав, передбачених у ст. 155 цього Кодексу, слідчий може вибрати у відношенні до розшукуваного обвинуваченого запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. • Бланкетна У статті міститься посилання не на якесь конкретне нормативне розпорядження даного закону, а на інший нормативний акт. Такого роду стаття є «бланком», що заповнюється іншим законом, джерелом права. Наприклад, у ст. 2 Закону України «Про заставу» зазначається: відносини застави, не передбачені цим законом, регулюються іншими актами законодавства України. Якими актами? Про це в ст. 2 конкретно не сказано, і у загальний «бланкетний» спосіб передбачена можливість регулювання заставних відносин іншими актами законодавства України. Виходячи з форм викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів їх класифікують як повні, відсильні, блан-кетні. >>>293>>> Форми (способи) викладу норм права в статтях нормативно-правових актів за рівнем узагальнення: — казуїстична — зміст норми розкривається індивідуалізованими поняттями, через певні факти, випадки, ознаки та ін.; — абстрактна — зміст норми розкривається через загальні, абстрактні, не індивідуалізовані поняття.
-------------------------------------------------------------------------------- [1] В широкому розумінні система корпоративних норм утворює корпоративне право. Вузьке розуміння використовується в правових системах англо-аме-риканського типу. Корпоративне право там прирівнюється до акціонерного права, тобто системи правил поведінки, які регулюють відносини, що складаються усередині акціонерного товариства — підприємства, статутний капітал якого поділений на рівні частини. Це пояснюється домінуванням акціонерних товариств над підприємствами, основаними на державній формі власності, а також над підприємствами, основаними на приватній (індивідуальної) власності. [2] Регламент (фр. reglement, лат. regula — правило). [3] Колізійні норми складають зміст так званого колізійного права — загальної процесуальної галузі, яка формується у рамках публічного права Колізійне право — сукупність норм, що вирішують відповідні неузгодженості (конфлікти) між чинними нормативними актами, їх суперечності стосовно одного й того ж предмета регулювання. Вирішити колізії можна різними способами: прийняттям нового акта, скасуванням старого акта, внесенням змін до чинного акта, систематизацією (кодифікацією) законодавства, тлумаченням, роботою конституційних та інших судів, переговорами через погоджувальні комісії та ін.

<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме §10. Способи (форми) викладення норм права у статтях нормативно-правового акта:

 1. § 4. Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта
 2. 46 СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ ПРАВА И СТАТЬИ НОРМАТИВНОГО АКТА. СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В НОРМАТИВНЫХ АКТАХ
 3. 40. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм
 4. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НОРМЫ ПРАВА И СТАТЬИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА. СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В ПРАВОВЫХ АКТАХ
 5. 45. Отличие нормативно‑правового акта от акта применения норм права
 6. 48 СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В РФ. ОТЛИЧИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ОТ АКТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА
 7. § 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
 8. § 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
 9. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта
 10. 8.5. СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ ПРАВА И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
 11. 14.3 Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
 12. § 4. Соотношения нормы права и статьи нормативно-правового акта
 13. Тема 22 ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ. ПРИЕМВІ (СПОСОБЫ) ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ НОРМ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
 14. Лекция 2. Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта
 15. Статья нормативно-правового акта
 16. § 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів
 17. 6. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта
 18. 1.Понятие нормативного правового акта
 19. Тема 4. СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ НОРМЫ И СТАТЬИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА