<<
>>

Способи впливу права на державу. Право і закон 6.4.1. Лептимністьдержавної влади

Раніше вже йшлося про те, що право є не лише основним засобом діяльності держави, воно є також базою, фундаментом формування державної влади, а найголовніше - тією межею, перетин якої позбавляє державу її легітимності.

Державна влада, яка відповідає зазначеним вище критеріям, сприймається людиною як правомірна влада, як така, що має правовий характер. Інакше кажучи, через оцінку відповідності праву відбувається процес легітимації, визнання державної влади.

Джерелом легітимності державної влади є людина, а точніше - її активна участь у суспільно-політичному житті держави (у правовій, політичній, господарській сферах життєдіяльності). Через такі сфери участі державна влада та право набувають реальної легітимності[46]. При цьому критерієм оцінки діяльності державної влади виступають невідчужу- вані та невід'ємні права людини. Основні права людини не даруються (надаються) державою, а визнаються нею як існуюча дійсність. Можливість вільної реалізації цих прав безпосередньо людиною є межею для діяльності державної влади. Порушення такої умовної межі без правових підстав делегітимує владу як неправову, що в свою чергу зумовлює суспільний протест, який зрештою може мирним або насильницьким шляхом змінити державну владу.

Від процесу легітимації державної влади за допомогою права, слід відрізняти процес легалізації її діяльності, яка також здійснюється за участю права. Перш за все це стосується формулювання у правових нормах компетенції державних органів, зокрема тих, що здійснюють правоохоронну діяльність, визначення підстав і меж охоронних заходів держави, меж державного примусу і порядку його застосування. Детальніше цей аспект буде розглянутий наприкінці цього підрозділу.

6.4.2.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Способи впливу права на державу. Право і закон 6.4.1. Лептимністьдержавної влади:

 1. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 2. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 3. Вплив національного права на міжнародне право
 4. Держава як організація політичної влади
 5. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 6. 3.4. Происхождение права. Право как регулятор общественных отношений. Способы (пути) формирования права. Отличие права от социальных норм первобытного общества
 7. § 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
 8. Право граждан РФ на обращение в государственные органы как способ обеспечения законности в производстве по делам об административных правонарушениях
 9. § 4. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права
 10. Право як засіб комунікації держави зі своїми громадянами та іншими суб'єктами права
 11. Основание иска составляют юридические факты, с которыми норма материального права связывает возможность использования соответствующего способа защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса
 12. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади
 13. 4.1. Вплив інтеграційних процесів на розвиток процесуального права
 14. § 1. Вплив англійського права на становлення правової системи США
 15. 35. Понятие и признаки законности, ее значение в жизни общества и в функционировании государства. Гарантии законности и способы ее обеспечения в современных условиях.
 16. Прогалини в нормативних актах та способи їх подолання. Аналогія права і аналогія закону