<<
>>

Ста,дії застосування норм права

Стадії правозастосування - це сукупність дій (операцій), які здійснюються в процесі правозастосування й об'єднані певною проміжною метою.

Певна послідовність здійснення дій під час правозастосування дає підставу говорити про три основні стадії правозастосовної діяльності:

1.

Встановлення фактичних обставин справи. Як відомо, реалізація норм права пов'язується із наявністю юридичних фактів (певних життєвих обставин, передбачених диспозицією норми). Суб'єкт правозастосування повинен встановити всі фактичні обставини, що мають юридичне значення і пов'язані з вирішенням справи по суті. Він має зібрати для цього достатні докази, переконатися в їхній належності, обґрунтованості та допустимості, провести відповідне процесуальне оформлення доказів.

2. Встановлення юридичної основи справи, яке передбачає: пошук норми права, що підлягає застосуванню; перевірку правильності тексту того нормативно-правового акта, у якому міститься норма; перевірку чинності норми і параметрів її дії у часі, просторі та за колом осіб; з'ясування змісту норми, у тому числі пошук актів офіційного тлумачення.

Крім того, у деяких складних випадках правозастосування на цій стадії можуть здійснюватися додаткові дії, спрямовані на подолання недоліків правового регулювання (прогалин та колізій у законодавстві).

Усі ці дії об'єднані метою правильної правової кваліфікації встановлених фактичних обставин. Правова кваліфікація, тобто юридична оцінка всієї сукупності фактичних обставин справи шляхом співстав- лення цього випадку до певних норм права, полягає у визначенні галузі й інституту права, а також встановленні норми, яка поширюється на цей конкретний випадок.

3. Прийняття рішення у справі. Рішення у справі має відповідати фактичним обставинам і ґрунтуватися на нормах і принципах права. Воно закріплюється в актах правозастосування, які оформлюються уповноваженими на це суб'єктами, підписуються, оприлюднюються (доводяться до відома зацікавлених сторін) і набирають законної сили.

14.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Ста,дії застосування норм права:

 1. § 6. Види актів застосування норм права
 2. § 3. Основні стадії застосування норм права
 3. Акти застосування норм права, їх види
 4. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 5. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 6. Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності
 7. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 8. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 9. Тема 18. Застосування юридичних норм
 10. Фіксація та застосування принципів права
 11. § 2. Реалізація і застосування права
 12. 8.4. КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ПРАВА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НОРМ ПРАВА
 13. Створення, застосування й дотримання права
 14. РЕАЛІЗАЦІЯ I ЗАСТОСУВАННЯ HOPM ПРАВА