<<
>>

§ 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства

Структура системи законодавства -- внутрішня організація упорядкованих нормативно-правових актів, яка виражається в їх узгодженні і поділі на галузі та інститути законодавства. Структуру системи законодавства можна класифікувати за такими критеріями: - предметом правового регулювання (галузева), - юридичною чинністю актів (субординаційна), - особливостями форми державного устрою (державно-ор-ганізаційна).

Наведемо їх на схемі. Структура системи законодавства Галузева (горизонтальна) — відображає предмет правового регулювання Субординаційна, або ієрархічна (вертикальна) — відображає юридичну чинність актів Державно-організаційна (вертикальна) — відображає особливості форми державного устрою — поділ нормативно-правових актів за предметом регулювання: цивільне законодавство, кримінальне законодавство, адміністративне законодавство та ін. — поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх юридичною чинністю: закони, укази, постанови уряду, нормативні акти місцевих органів влади та ін.
- поділ нормативно-правових актів за територіальним значенням: законодавство федеральне і законодавство суб'єктів федерації (наприклад, у Російській Федерації). >>>255>>> Розбіжність низки галузей права і галузей законодавства обумовлює необхідність провести класифікацію галузевої (горизонтальної) структури системи законодавства, встановити види галузей законодавства з урахуванням ступеня їх відповідності галузям, підгалузям, інститутам права. На схемі це виглядає так: Галузева структура системи законодавства — види галузей Галузеве законодавство Спеціальне (внутрішньогалузеве) законодавство Комплексне (міжгалузеве) законодавство — містить норми однієї галузі права, предметом регулювання якої є певна сфера (рід) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних прийомів впливу. — містить норми підгалузі (рідше інституту) права, предметом регулювання яких є група (вид) чи сукупність груп (видів) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних прийомів впливу. — містить норми декількох галузей права, які регулюють різні види суспільних відносин, що складають відносно самостійну сферу суспільного життя, яка потребує юридичне різнорідних способів впливу, що складаються у цілісний комплексний метод. Ф Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: галузь законодавства, як правило, збігається з галуззю права (кримінальне, трудове, адміністративне законодавство) Ф Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: підгалузь чи інститут права складають законодавство, яке є частиною певної галузі законодавства (гірниче, водне, лісове законодавство як внутрішньогалузеві елементи екологічного законодавства) Ф Тут формування галузі йде не від юридичного начала — методу, а від соціального начала — предмета, і галузь законодавства складається із норм різних галузей права (законодавство про приватизацію, місцеве самоврядування, господарське /підприємницьке/ та ін.) >>>256>>>
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства:

 1. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 2. § 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства
 3. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 4. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 5. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 6. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 7. § 2. Система законодавства
 8. § 7. Структура вітчизняного законодавства
 9. § 7. Структура вітчизняного законодавства
 10. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 11. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 12. Тема 14. Правові (юридичні) системи. Система права. Система законодавства
 13. І § 6. Система законодавства і її співвідношення з системою права