<<
>>

д) Суб ’єктивне право як позитивний (адміністративний) дозвіл

Коли говорять, що індивід має право поводитися у певний спосіб і, насамперед, займатись якоюсь визначеною діяльністю, то під цим не можуть розуміти лиш те, що індивідові не заборонено цієї діяльності юридично, чи що інші при цьому зобов’язані не перешкоджати цій його діяльності, чи що індивід, наділений правом здійснювати цю діяльність, має правомочність у випадку порушення відповідного обов’язку ініціювати судову процедуру, яка приведе до ухвалення санкції.

Зміст цього висловлювання означуваний як уповноваження або суб’єктивне право, може полягати ще й у тому, що правовий порядок пов’язує певну діяльність, наприклад провадження котрогось промислу, з умовою отримання індивідом дозволу, означуваного як «концесія» чи «ліцензія», який надається певним органом влади, котроюсь «установою» відповідно до умов, визначених правовим порядком, або ж на вільний розсуд компетентного органу. Провадження діяльності, про яку мова, без цього дозволу з боку влади забороняється, себто підпадає під певну санкцію. Цей же дозвіл полягає не просто в негативному факті незабороненості, а в позитивному акті певного органу влади. B сучасному адміністративному праві він відіграє важливу роль. Уповноваження, що ґрунтується на ось такому позитивному, адміністративному дозволі, себто на дозволі, який видається владним органом, не є рефлексним правом; воно не є функцією якогось відповідного обов’язку. При цьому воно містить у собі й певну правомочність, оскільки з ним пов’язане й надання права здійснювати певні правочини, от як пов’язаний із отриманням офіційної ліцензії чи концесії продаж алкогольних напоїв або певних медикаментів, що містять отруйні речовини.

e)

<< | >>
Источник: ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004. 2004

Еще по теме д) Суб ’єктивне право як позитивний (адміністративний) дозвіл:

 1. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
 2. Суб’єктивне право: наділення правом та уповноваження а) Право та обов ’язок
 3. Корпоративне право в суб’єктивному розумінні.
 4. в) Суб'єктивне право як юридично захищений інтерес
 5. § 4. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права
 6. г) Суб ’єктивне право як правомочність
 7. є) Зняття дуалізму права в об ’єктивному та в суб ’єктивному значеннях
 8. Суб’єктивна та об’єктивна суть акту. Його власне значення
 9. г) Позитивне й неґативне регулювання: розпорядження, наділення повноваженнями, дозвіл
 10. 1.2. Адміністративне право у правових системах сучасності 1.2.1. Історія формування адміністративного права у зарубіжних країнах
 11. Тема 11. Об'єктивне юридичне право і суспільство
 12. Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право, 0000
 13. § 2. Суб'єкти право власності в кооперації
 14. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права