<<
>>

§ 4. Судовий прецедент у системі джерела права

Серед юридичних джерел англійського права (судовий прецедент, статут /закон/, конституційний звичай /конституційна угода/, доктрина, міжнародний договір) найзначущім є судовий прецедент.

Право Англії було і залишається прецедентним. Так, судовий прецедент обгрунтував невідповідальність монарха («король не може бути неправий»), санкціонував інститут контрасигнату-ри («король не може діяти один»). Визнання судового прецеденту джерелом права означає, що судові органи здійснюють не тільки юрисдикційну функцію (вирішення конфліктів на основі права), а й правотворчу. Обов'язкові прецеденти створюються лише так званими вищими судовими інстанціями: Палатою лордів[2], Судовим комітетом Таємної Ради (у справах держав — членів Співдружності), Апеляційним судом і Високим судом. Нижчі суди прецедентів не створюють. Англійське правило прецеденту носить імперативний характер такого змісту: вирішувати так, як було вирішено раніше (правило «stare decisis»). Відповідно до цього правила, кожна судова інстанція зобов'язана додержуватися прецедентів, вироблених вищим судом, а також створених нею самою (якщо це вища судова інстанція). За англійськими даними, кількість прецедентів досягла 500 тисяч. У США вони обчислюються мільйонами.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 4. Судовий прецедент у системі джерела права:

 1. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 2. Судовий прецедент
 3. § 3. Правовий звичай, закон і судовий прецедент
 4. СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА. КЛАССИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА
 5. § 11. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту
 6. 5.4.3. Судовий контроль в континентальній правовій системі
 7. Класифікація джерел права та її критерії
 8. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 9. § 2. Джерела права сучасної Японії
 10. Поняття джерел права
 11. Розділ 13. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
 12. § 4. Судебный и административный прецедент как источник права
 13. 1.2.5. Джерела адміністративного права
 14. д) Так звані «джерела права»