<<
>>

Тенденції розвитку правових систем сучасності

Правові системи та їх сім'ї в умовах глобалізації стають дедалі від- критішими для зовнішніх впливів, що знаходить свій прояв, як зазначалося раніше, у процесах правової акультурації, тобто у подоланні їхньої ізольованості і несприйнятливості до інших правових культур, в налагоджені діалогу між ними.

Попри те, що ці процеси започатковані вже порівняно давно, вони продовжують здійснюватися переважно на практичному рівні. На рівні загальної теорії права процеси акультурації, діалогу різних правових культур і правових сімей залишаються належно неосмисленими.

На відміну від попередніх епох, коли у відносинах між європейськими та іншими (неєвропейськими) правовими сім'ями очевидна перевага належала впливу перших (права колишніх метрополій), в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття ситуація почала поступово змінюватися: європоцентристські тенденції ослабли, а ознаки діалогу та взаємовпливу між правовими сім'ями стали помітнішими. Це знайшло свій прояв, зокрема, у подоланні європейськими правовими системами крайнього індивідуалізму, забезпеченні збалансованості індивідуальних та публічних інтересів, широкому впровадженні у європейську практику досудових і позасудових механізмів вирішення спрів тощо.

Тенденція до діалогу правових систем та їх сімей не усуває національних, цивілізаційних та інших відмінностей між ними у розумінні та сприйнятті права. Це спостерігається навіть у цивілізаційно однорідних романо-германській та англосаксонській правових сім'ях, між якими є чимало спільного, зокрема у розумінні природи права, про що йшлося у розділі 1.

Єдність розуміння природи права не призводить до стирання відмінностей між названими правовими сім'ями в підходах до тлумачення інших складових (елементів) структури правових систем та їх сімей, які очевидно зберігатимуться і в найближчій історичній перспективі.

Тим паче відмінності продовжують існувати між цивілізаційно різнорідними правовими системами та їх сім'ями, зокрема тими, які належать до сакральної, ірраціональної, як зазначалося, в своїй основі традиції права. Хоча в умовах глобалізації їх контакти з іншими, передусім європейськими правовими сім'ями, помітно зростають, проте консервативність сакральних традицій робить їх мало результативними. Спроби перенесення на ґрунт цих правових систем надбань євроатлантичної цивілізації та здобутків її правових сімей нерідко завершується фіаско. Тенденція до збереження самостійності правових систем та їх сімей досить часто переважає, тим більше в умовах далеко неоднозначного ставлення країн до процесів глобалізації загалом і «вес- тернізації», особливо, що часто не стає перешкодою для формування більш-менш однакової юридичної практики з багатьох питань у різних правових системах, про що також йшлося у розділі 1. Очевидно, цей процес триватиме й надалі, але це зовсім не призведе до стирання відмінностей між правовими системами та їх сім'ями.

19.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Тенденції розвитку правових систем сучасності:

 1. Аналіз та тенденції розвитку процесуальних норм
 2. Місце правової системи України серед правових систем сучасності: стан та перспективи
 3. 3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління
 4. 3. Основі тенденції розвитку відносин власності на сучасному етапі
 5. Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 6. 1.2. Адміністративне право у правових системах сучасності 1.2.1. Історія формування адміністративного права у зарубіжних країнах
 7. Розділ 23. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
 8. Розділ 23. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
 9. § 1. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації
 10. § 1. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації
 11. Розділ XV ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
 12. Розділ XV ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
 13. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 14. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 15. Органи Української держави: концептуальні засади системи та розвитку
 16. II. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції.