<<
>>

§ 5. Теорія корпоративної демократії

Теорія корпоративної демократії є однією з поширених. Вона виникла одночасно з появою організацій бізнесу і робітничого класу, які захищали інтереси не окремих підприємців або робітників, а корпоративні інтереси всіх членів відповідних організацій.

Демократія представляється як інституцюнальний механізм для виробітки політики, державних рішень за допомогою представників політичної еліти країни та лідерів обмеженого числа робітничих організацій, тобто еліти бізнесу І профспілок. Передбачається, що така взаємодія надає можливість корпоративним організаціям набувати монопольного права представляти інтереси всіх членів відповідних корпорацій в обмін на прийняття на себе деяких обмежень, визначених державою. Ця теорія розглядає демократію як погоджувальне, неконку-рентне правління керівників корпорацій, найманих робітників і підприємців, а також партій. При цьому корпорації мають право представляти всіх робітників тієї чи іншої галузі. Держава, у їх трактуванні, виступає в ролі арбітра. Теорія корпоративної демократії має точки зіткнення з теорією «плюралістичної демократії». Вони визнають наявність центру сили поза органами державної влади. Однак, позаяк перша стверджує, що конкуруючі «групи тиску» впливають на виробітку державної політики, корпоративісти виходять із того, що лише обмежена кількість груп — не конкуруючих, ієрархічно організованих, що перебувають під контролем держави, здатні впливати на формування і проведення політики. Прихильники даної теорії ставлять на місце конкуренції еліт консенсусні методи прийняття рішень. Теорія корпоративної демократії знайшла практичне застосування в регулюванні соціальних відносин (оплата та ох»рона праці, соціальне забезпечення та ін.). Проте її положення не можуть бути поширені на всю діяльність держави, тому що обмежують права індивіда на користь крупних корпорацій, бюрократії. Вважається, що корпоративна теорія ближче до теорії елітарної демократії і може розглядатися як її різновид. >>>205>>>
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 5. Теорія корпоративної демократії:

 1. § 4. Теорія партисипаторної демократії
 2. § 6. Теорія «комп'ютерної демократії»
 3. § 3. Теорія елітарної демократії
 4. § 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії
 5. Розділ VII НІ ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ
 6. 8. Кардиналістська теорія корисності та ординалістська теорія поведінки споживача.
 7. Структура корпоративної власності.
 8. § 1. Економічний аспект корпоративної власності
 9. § 2. Правовий аспект корпоративної власності
 10. § 4. Принципи демократії
 11. § 4. Принципи демократії
 12. § 35. Ввиду столь сильно бьющаго въ глаза противорѣчія между теоріей Маркса и опровергающей ее дѣйствительностью современной экономической жизни,—слѣдуетъ задаться вопросомъ:какииъ образомъ такой великій умъ могъ построить такую ложную съ перваго же взгляда теорію.
 13. § 3. Форми та інститути демократії
 14. § 2. Функції і принципи демократії
 15. § 5. Функції демократії
 16. § 5. Функції демократії
 17. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 18. § 3- Інститути і суб'єкти демократії
 19. § 1. Поняття і ознаки демократії
 20. § 2. Форми демократії