<<
>>

§ 6. Види актів застосування норм права

Види актів застосування норм права класифікуються за різними критеріями. >>>399>>> За формою зовнішнього вираження: 1) письмовий акт (таких більшість). Письмовий акт може бути, як мінімум, двох видів: а) окремий документ (вирок суду); б) резолюція за матеріалами справи (затвердження прокурором обвинувального висновку); 2) усний акт (виклик понятих); 3) конклюдентний акт — акт дії (наприклад, застосування працівниками міліції табельної зброї або застосування жестів міліціонером-регулювальником дорожнього руху).

За способом прийняття: 1) колегіальні; 2) одноособові. За суб'єктами прийняття: • акти парламенту; • акти глави держави; • акти виконавчих органів; • рішення загальних судів; • акти арбітражу; • акти нотаріату; • акти прокурорського нагляду; • акти місцевих (муніципальних) органів влади; • акти керівників підприємств, військових частин тощо; • акти уповноважених органів громадських організацій тощо. Акти застосування норм права приймаються практично всіма органами держави. За юридичною формою: • укази; • постанови; • розпорядження; • накази; • ухвали (суду та ін.); • протести, подання, розпорядження, вироки, рішення.
За функціями у правовому регулюванні (або функціями права): 1) регулятивні -- офіційно підтверджують або визначають права та обов'язки сторін, викладені в диспозиції регулятивних норм (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу); 2) охоронні — встановлюють міру юридичної відповідальності відповідно до санкції охоронних норм (наприклад, квитанція про сплату штрафу). >>>400>>> За галузевою належністю: 1) кримінально-правові; 2) адміністративно-правові; 3) цивільно-правові та ін. (крім процесуальних). За юридичними наслідками: 1) правовстановлюючі (про призначення директора, про присвоєння звання); 2) правоконстатуючі (свідоцтво про шлюб; свідоцтво про смерть); 3) правоприпиняючі (протест прокурора з приводу незаконного виселення громадянина Г.); 4) правозмінюючі (заміна арешту підслідного на підписку про невиїзд); 5) правоскасовуючі (винесення судом рішення про ліквідацію акта, про втрату ним юридичної сили). За значенням у юридичному процесі: - основні акти, що містять завершене рішення у справі (вирок, рішення суду); - допоміжні акти, що забезпечують прийняття основних актів (постанова і порушення кримінальної справи). За характером індивідуальних велінь (розпоряджень): ДОЗВІЛЬНІ зобов'язуючі заборонні
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 6. Види актів застосування норм права:

 1. Акти застосування норм права, їх види
 2. § 3. Основні стадії застосування норм права
 3. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 4. Ста,дії застосування норм права
 5. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 6. Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності
 7. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 8. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 9. § 3. Види нормативно-правових актів
 10. § 6. Види норм права
 11. Види норм права
 12. § 3. Види тлумачення норм права за суб'єктами
 13. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
 14. Тема 18. Застосування юридичних норм
 15. § 4. Інші види правових норм
 16. § 4. Інші види правових норм
 17. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 18. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 19. § 2. Реалізація і застосування права
 20. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами