<<
>>

§ 3. Види нормативно-правових актів

Види нормативно-правових актів за юридичною чинністю: • закони; • підзаконні нормативні акти. Юридична чинність нормативно-правового акта визначається Конституцією і Законом про нормативні акти.

Юридична чинність нормативно-правового акта — це його специфічна властивість мати точно позначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за формальною обов'язковістю від того, який орган видав акт, тобто хто є суб'єктом нормотворчості. Види нормативно-правових актів за сферою дії: • загальні; • спеціальні; • локальні. Види нормативно-правових актів за характером волевиявлення: • акти встановлення норм права; • акти заміни норм права; • акти скасування норм права. Види нормативно-правових актів за галузями законодавства: • цивільні; • кримінальні; • адміністративні; • кримінально-процесуальні; • адміністративно-процесуальні та ін. Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.). >>>316>>> Види правових актів за суб'єктами нормотворчості в Україні: Верховна Рада України — закони і постанови', Верховна Рада Автономної Республіки Крим -- постанови (з питань, що носять нормативно-правовий характер) / рішення (з питань організаційно-розпорядчого характеру); Президент України — укази (нормативні та ненормативні) / розпорядження; Кабінет Міністрів України — постанови і розпорядження; керівники міністерств і відомств — нормативні накази, інструкції, розпорядження, положення, вказівки міністра; Рада Міністрів Автономної Республіки Крим — постанови, рішення і розпорядження', голови місцевих (обласних і районних) державних адміністрацій — розпорядження; місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі комітети -рішення і нормативні постанови; керівники 'їхніх управлінь і відділень — нормативні накази; адміністрація державних підприємств, установ, організацій -нормативні накази, статути, положення та інструкції.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 3. Види нормативно-правових актів:

  1. §10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів
  2. § 3. Стадії створення нормативно-правових актів
  3. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб
  4. § 6. Дія нормативно-правових актів у часі
  5. § 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів
  6. § 7. Дія нормативних правових актів в просторі і за колом осіб
  7. § 7. Дія нормативних правових актів в просторі і за колом осіб
  8. Конституція в системі нормативно-правових актів, •и* ^ • и поняття та особливості
  9. Розділ 10 СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
  10. Вертикальна (ієрархічна) та горизонтальна (галузева)структури системи нормативно-правових актів