<<
>>

Види правотворчості

Види правотворчості традиційно розмежовуються за такими критеріями.

1. За суб'єктами правотворчості виокремлюють: правотворчість народу; парламентську правотворчість; правотворчість органів виконавчої влади; правотворчість органів місцевого самоврядування, правотворчість посадових осіб тощо.

2. За засобами формування норм права правотворчість поділяється на формулювання нових правових норм та санкціонування - надання юридичних властивостей вже існуючим соціальним нормам (наприклад звичаям ділового обігу).

3. За характером волевиявлення в правотворчій діяльності виокремлюють:

• пряму правотворчість народу, тобто ту, яка здійснюється безпосередньо народом;

• правотворчість представницьких органів, тобто ту, яка здійснюється органами, які обираються народом;

• делеговану правотворчість, яка здійснюється органами, яким представницькі органи делегували певні, визначені повноваження щодо правотворчості.

4. За видами нормативних актів та їхньою юридичною силою виокремлюють: законотворчість та підзаконну правотворчість. Законотворчість здійснює вищий представницький орган або народ держави.

Всі інші органи, організації, посадові особи, які наділені правотворчою компетенцією, здійснюють підзаконну правотворчість.

5. Окремим видом правотворчості є договірна правотворчість, яка полягає в укладенні повноважними суб'єктами нормативно-правових договорів, тобто таких, які містять норми права. Найбільш поширений цей вид правотворчості у міжнародному праві, одним із основних джерел якого і є міжнародний нормативно-правовий договір. У межах держави такі договори також трапляються. При федеративному територіальному устрої вони можуть бути укладені між суб'єктами федерації та в інших випадках. На локальному рівні до нормативно-правових договорів слід віднести колективні трудові договори на підприємствах, угоди державних органів з профспілками або з органами, які представляють інтереси того чи іншого сегменту бізнесу, наприклад банківської сфери, зернотрейдерів, паливної галузі тощо.

11.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Види правотворчості:

 1. § 1. Загальна характеристика правотворчості Поняття, принципи і види правотворчості
 2. § 4. Види і форми правотворчості держави
 3. § 5. Види правотворчості громадянського суспільства
 4. Суб'єкти правотворчості
 5. § 2. Принципи і функції правотворчості
 6. Основні стадії правотворчості
 7. § 1. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості
 8. Функції та принципи правотворчості
 9. § 6. Судова правотворчість -особливий вид правотворчості
 10. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 11. Правотворення та його відмінності від правотворчості
 12. § 3. Правосвідомість і право. Роль правосвідомості в правотворчості(правоустановленні) і правореалізації
 13. § 3. Правосвідомість і право. Роль правосвідомості в правотворчості(правоустановленні) і правореалізації
 14. § 3. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості і правореалізації
 15. § 3. Види нормативно-правових актів
 16. § 10. Види правовідносин
 17. §3. Види і методи огляду місця події
 18. Правочин, форми та види правочинів
 19. §. 2 Функції, принципи І й види правоутворення
 20. §. 2 Функції, принципи І й види правоутворенн