<<
>>

Вплив національного права на міжнародне право

Хоч національне право безпосередньо не регулює міжнародні відносини, це не означає що його норми, як і національні правові системи в цілому, не впливають на міжнародне право і міжнародні правові системи.

Форми такого впливу досить різноманітні. Національні конституції, закони та інші нормативно-правові акти визначають:

• засади зовнішньої політики держави;

• порядок укладання та денонсації міжнародних договорів, їх місце в національній правовій системі;

• порядок утворення та діяльності дипломатичних та консульських представництв у країні;

• порядок утворення та функціонування виключних економічних зон, зон вільної торгівлі, освоєння морського, повітряного і космічного простору;

• порядок надання економічної та іншої допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, одержання позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій;

• порядок направлення національних підрозділів збройних сил до інших держав, а також порядок доступу та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території країни.

Відображаючи динаміку названих та інших сфер суспільних відносин, національні закони та інші нормативно-правові акти стимулюють ухвалення нових чи внесення відповідних змін до інших міжнародно-правових документів, що в свою чергу сприяє поглибленню співробітництва держав у різних сферах міжнародного життя в реалізації спільних інтересів світового співтовариства на основі загальних, визнаних цивілізованими націями, принципів права.

20.7.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Вплив національного права на міжнародне право:

 1. § 12. Співвідношення національного і міжнародного права
 2. § 9. Співвідношення між нормами міжнародного і національного права
 3. § 9. Співвідношення між нормами міжнародного і національного права
 4. Взаємодія міжнародних і національних правових систем
 5. Співвідношення міжнародних договорів і національного законодавства України
 6. Міжнародне й державне право а) Єдність міжнародного й державного права
 7. Сутність міжнародного права а) Правова природа міжнародного права
 8. Способи впливу права на державу. Право і закон 6.4.1. Лептимністьдержавної влади
 9. Правова система ЄС та її співвідношення з міжнародними і національними правовими системами
 10. Взаємодія держави і права та її аспекти. Сфери і способи впливу держави на право 6.3.1. Держава і правове регулювання
 11. Міжнародне право як первісний правовий порядок
 12. 4.1. Вплив інтеграційних процесів на розвиток процесуального права