<<
>>

Юридичні факти •• і • • та їх класифікація

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з наявністю та/або відсутністю яких норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правових відносин.

Юридичні факти є життєвими обставинами (діями та подіями, наявними або відсутніми, такими, що залежать або не залежать від волі людини), що прямо або опосередковано визначені гіпотезою норми права; саме вони є підставою для виникнення, зміни або припинення правовідносин.

Класифікація юридичних фактів

1. За вольовою ознакою їх поділяють на юридичні дії та юридичні події.

Юридичні дії - це юридично значущі вчинки особи, які можуть бути правомірними та неправомірними.

Правомірні дії відповідають нормам та принципам права, протиправні - їм суперечать. У свою чергу правомірні дії залежно від спрямованості волі суб'єкта поділяються на юридичні акти та юридичні вчинки.

Юридичні акти спрямовані на досягнення певного правового результату (вчинення правочину, видання наказу, подання позову та ін.), тоді як юридичні вчинки породжують юридичні наслідки незалежно від спрямованості волі на їх настання (створення літературного твору, наукове відкриття та ін.).

Юридичні події - це юридично значущі життєві обставини, настання яких не залежить від волі людини.

У свою чергу юридичні події можуть бути поділені на відносні (викликані діяльністю людей - наприклад, пожежа внаслідок підпалу) та абсолютні (ті, які не пов'язані з діяльністю людей; наприклад, падіння метеориту, пожежа внаслідок самозаймання).

2. Залежно від наявності або відсутності життєвих обставин виокремлюють позитивні і негативні юридичні факти. Наприклад, наявність громадянства буде позитивним юридичним фактом для військової служби, а відсутність захворювання, що перешкоджає проходженню військової служби, - негативним.

3. Залежно від юридичних наслідків юридичні факти поділяються на факти, що породжують правовідносини (наприклад, видання наказу про призначення на посаду), факти, що змінюють правовідносини (наприклад, видання наказу про переведення на іншу посаду), факти, що припиняють правовідносини (наприклад, видання наказу про звільнення з посади).

Певними особливостями характеризуються факти безперервної дії - правові стани (наприклад, громадянство, шлюб, судимість).

У деяких випадках для виникнення, зміни та припинення правовідносин необхідний фактичний склад - наявність або відсутність кількох юридичних фактів. Наприклад, для призову на дійсну військову службу необхідні такі юридичні факти, як українське громадянство, досягнення встановленого законом віку, належний стан здоров'я, відсутність права на відстрочку.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Юридичні факти •• і • • та їх класифікація:

 1. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 2. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 3. § 4. Юридичні факти, презумпції і фікші
 4. Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
 5. Y. Факти єдинобожжя слов'ян
 6. Інші факти як людська поведінка. Зміст соціальних норм
 7. §2. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація
 8. Юридичні конструкції
 9. Юридичні колізії та способи їх подолання
 10. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 11. Тема 16. Юридичні відносини
 12. Юридичні особи. Види юридичних осіб