<<
>>

§ 2. Загальна характеристика правової системи Ірландії

З давніх часів до завоювання Ірландії англійцями населення Ірландії жило за нормами власного звичаєвого права, їх змінило звичаєве англійське право. І лише після створення самостійної ірландської держави (1921—1922 pp.) був покладений початок формуванню її незалежної правової системи.

За Конституцією Ірландії 1922 р. чинні до неї закони підлягали застосуванню лише в тому разі, якщо їй (Конституції) не суперечили. Конституція 1937 р. (діє й на цей час) підтвердила це положення. У 1949 р. була створена Ірландська Республіка. Лише над північною частиною острова збереглося панування Великої Британії. Наприкінці 1999 р. Північна Ірландія набула статусу самоврядної території. Основні риси правової системи Ірландії: 1) джерелами права є закон і судовий прецедент; 2) визнається англійська доктрина судового прецеденту, відповідно до якої рішення вищих судових інстанцій вважається обов'язковими для них самих і нижчих судів; 3) продовжують діяти судові прецеденти, до яких належать рішення вищих судів Ірландії, винесені до приєднання до Англії. Ці прецедентні норми входять до системи ірландського загального права і мають низку незначних відмінностей від англійського права в галузі регулювання земельних відносин і договорів; 4) у галузі законодавства зберігають значення акти, прийняті парламентом Ірландії до 1921 р. Вони, як правило, копіювалися парламентом Ірландії з законів Англії. Діють також акти парламенту Ірландії (Стормонтону), заснованого в 1929 р. і розпущеного в 1972 p.; 5) найважливіші галузі законодавства не кодифіковані, а парламентські акти мають характер консолідованих нормативних актів; 6) активно розвивається система делегованого законодавства, що дозволяє уряду і міністерствам приймати постанови і накази з важливих питань суспільного життя.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

Еще по теме § 2. Загальна характеристика правової системи Ірландії:

 1. 1. Загальна характеристика давньоримської політичної та правової думки.
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. 1. Загальна характеристика правової та політичної думки у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації.
 4. § 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем
 5. § 1. Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем
 6. § 1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем
 7. § 7. Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика
 8. § 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем
 9. Місце правової системи України серед правових систем сучасності: стан та перспективи
 10. ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА СІМ'Ї НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. МІСЦЕ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ • • УКРАЇНИ СЕРЕД НИХ
 11. § 4. Правова культура: зв'язок із загальною культурою. Види правової культури
 12. 1. Загальна характеристика
 13. § 1. Поняття і структура правової системи
 14. 1. Загальна характеристика
 15. § 1. Поняття змішаного типу правової системи