<<
>>

Зміст правовідносин

Зміст правовідносин становлять суб'єктивні права та юридичні обов'язки його суб'єктів.

Суб'єктивне право - це гарантована правом міра можливої поведінки особи.

Суб'єктивне право безпосередньо пов'язане із свободою особи і виступає мірою цієї свободи.

Воно належить уповноваженій особі, його реалізація дає змогу задовольнити певний власний інтерес. При цьому носій права вільно обирає передбачений правом варіант поведінки. Водночас межі можливої поведінки суб'єкта визначені нормами права.

Реалізація суб'єктивного права, тобто переведення передбачених ним можливостей у практичну площину, реальне здійснення відповідних правомірних дій, відбувається як у межах правовідносин, так і поза ними.

У першому випадку реалізація зумовлена певними юридичними фактами (наприклад, фактом укладання договору, подачі позову, скарги або заяви, виданням наказу). Саме в межах правовідносин відбувається конкретизація суб'єктивного права, визначеного правом: здійснюється його прив'язка до іншого суб'єкта - зобов'язаної сторони, до певного об'єкта (визначеного блага), уточнюються зміст та межі дозволеної поведінки уповноваженої особи.

У складі суб'єктивного права можна виокремити такі правомочності, як:

1) право на власні дії, тобто можливість суб'єкта діяти особисто;

2) право на чужі дії, тобто можливість суб'єкта вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи (вимагання);

3) право на дії уповноважених осіб, тобто можливість звертатися до уповноважених на це суб'єктів заради застосування державного примусу у випадках невиконання зобов'язаною особою своїх обов'язків (домагання).

Юридичний обов'язок - це встановлена нормами права міра належної поведінки особи.

Обов'язок покладається на зобов'язану особу, яка повинна обрати передбачений правом варіант поведінки - здійснювати певні дії або утримуватися від них. При цьому право визначає міру необхідної поведінки. Обов'язок є гарантом виконання суб'єктивних прав.

Реалізація обов'язків, так само як і реалізація норм права, відбувається в межах правовідносин або поза ними. У межах правовідносин визначений нормою права обов'язок конкретизується: визначаються уповноважена сторона, певний об'єкт, уточнюються зміст та межі належної поведінки зобов'язаної особи.

Юридичний обов'язок передбачає:

1) необхідність здійснення певних дій або утримання від них;

2) необхідність відреагувати на законні вимоги уповноваженої особи;

3) необхідність не перешкоджати уповноваженій особі користуватися благами, на які вона має право.

4) необхідність нести відповідальність за невиконання своїх обов'язків.

13.4.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Зміст правовідносин:

 1. § 3. Об'єкти і зміст правовідносин
 2. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
 3. Поняття та основні ознаки правовідносин. Склад (структура) правовідносин
 4. § 1. Поняття, ознаки і вили правовідносин Поняття і ознаки правовідносин.
 5. § 2. Склад (структура) правовідносин
 6. § 1. Поняття та ознаки правовідносин
 7. § 3. Передумови виникнення правовідносини
 8. § 10. Види правовідносин
 9. § 9. Об'єкти правовідносин
 10. § 5. Суб'єкти правовідносин
 11. § 4. Корпоративні правовідносини
 12. § 3. Суб’єкти корпоративних правовідносин
 13. § 13. Правовідносини, що виникають при виконанні обов'язків
 14. Суб'єкти правовідносин. Поняття правосуб'єктності
 15. § 2. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин
 16. Глава 23 Правовідносини
 17. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 18. зміст