>>

Зміст

Вступ............................................................................................................................ 5

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

1.1.

Поняття державного ладу як загальнотеоретичної

категорії............................................................................................................... 11

1.2. Основні етапи становлення та розвитку сучасного

державного ладу України............................................................................. 59

1.3. Теорія принципів державного ладу України............................................. 90

1.4. Гарантії державного ладу: поняття, ознаки, функції

та класифікація.................................................................................................. 152

Висновки до 1 розділу............................................................................................. 199

РОЗДІЛ 2

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2.1.

Функції держави на сучасному етапі державотворення....................... 204

2.2. Критерії класифікації та види функцій Української

держави............................................................................................................... 236

2.3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-

правовий зміст.................................................................................................. 260

2.4. Форми і методи реалізації функцій Української держави.................... 361

Висновки до 2 розділу............................................................................................. 400

РОЗДІЛ з

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

3.1. Механізм Української держави як інституціональний елемент

державного ладу................................................................................................ 406

З

3.2. Механізм держави в системі категорій державознавства................... 437

3.3. Органи держави як основний елемент механізму

держави....................................................................................................................... 470

3.4. Органи Української держави: концептуальні засади

системи та розвитку................................................................................................. 490

Висновки до 3 розділу............................................................................................. 518

Висновки.................................................................................................................... 525

Список використаних джерел................................................................................ 535

| >>
Источник: Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. . 2009

Еще по теме Зміст:

 1. Зміст правовідносин
 2. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 3. Зміст дидактичної одиниці
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. §2. Зміст права власності
 7. ЗМІСТ
 8. Зміст
 9. ЗмІст
 10. ЗМІСТ*
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. зміст
 14. Зміст
 15. Зміст
 16. Зміст