<<
>>

Ринкова рівновага попиту та пропозиції

В будь-якому випадку в ринковій економіці між попитом та пропозицією встановлюється визначене співвідношення, яке називають ринковою рівновагою. Ринкова рівновага – встановлення на ринку в результаті взаємодії виробників і покупців таких цін на товари та послуги, які не створюють залишок у продавців і дефіцит у покупців.

В основі ринкової рівноваги лежить рівноважна ціна, при якій кількість това

S
ру, запропонованого на ринку, дорівнює кількості товару, на який пред’явлено попит. Наочно цей процес можна показати на графіку, який об’єднує криві попиту і пропозиції, наприклад, на ринку цукру (рис. 6.8.).

Рисунок 6.8 – Ринкова рівновага

Крива попиту DD перетинається з кривою пропозиції SS у точці Е, яка вказує рівноважну ринкову ціну (РЕ) і рівноважну кількість продукту (QЕ).

Нестача продукту, яка виникає при ціні, яка нижче рівноважної, тобто 2 грн., створила б надлишковий попит і штовхнула б ціну уверх. В результаті цього величина пропозиції стала би збільшуватися, а величина попиту зменшуватися до тих пір, доки не було б досягнуто рівноваги.

Надлишок продукту при ціні 4 грн. привів би до зменшення величини пропозиції товару і сприяв би зниженню ціни. Це призведе до збільшення величини попиту та скорочення величини пропозиції до тих пір, доки не буде досягнута рівновага. Таким чином, ціна за 1 кг цукру в 3 грн. є рівноважною ціною на ринку цукру, яка задовольняє як продавців, так і покупців у визначений період часу (тиждень).

4.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме Ринкова рівновага попиту та пропозиції:

 1. 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.
 2. 9. Обмеження споживача: бюджетна лінія та її властивості. Рівновага споживача та зміни у стані рівноваги. Формування ринкового попиту.
 3. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага
 4. Попит і пропозиція. Детермінанти попиту і пропозиції
 5. Цінова еластичність попиту і пропозиції
 6. Глава 6. Теорія попиту і пропозиції
 7. Розділ 3. Пропозиції
 8. Сукупний попит
 9. Тема 4. РИНКОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
 10. Споживання, заощадження, інвестиції та стан рівноваги
 11. Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
 12. 6.2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивіду­ального попиту
 13. § 4. Умови переходу України до соціального ринкового господарства
 14. Функція витрат і рівновага виробника
 15. ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 16. Глава 5. Ринкова економічна система
 17. 19. Поняття мультиплікатора та акселератора. Неокейнсіанська модель рівноваги „видатки – випуск“ та „інвестиції – заощадження“. Рецесійний та інфляційний розриви.
 18. 7. Еластичність попиту і пропонування: види, показники, чинники. Практичне значення теорії еластичності.