<<
>>

Теоретичні концепції джерел і розподілу доходів

В економічній літературі найбільш поширені два підходи до проблеми джерел і розподілу доходів. Перший – пов’язаний з теорією доданої вартості К.Маркса, розвиненою на основі трудової теорії вартості.

Другий підхід пов’язаний з теорією граничної продуктивності факторів виробництва (ресурсів) Дж. Б. Кларка. Згідно з марксистським підходом, у ринковій економіці товаром є не праця, а здатність людини до праці, тобто її робоча сила. З цією посилки можна зробити важливий висновок: оскільки продається не праця, а робоча сила, то й сплачується у формі заробітної плати не увесь продукт праці, а лише його частина (“необхідний продукт” за Марксом), необхідна для відтворення вартості робочої сили. Друга частина продукту праці (“додатковий продукт”) безоплатно привласнюється капіталістом у вигляді “додаткової вартості”. Прибуток, рента, позичковий відсоток, за Марксом, є перетворені форми додаткової вартості, результат неоплаченої праці робітників, тобто їх експлуатації. В цьому суть соціально-економічних відносин між капіталістами та найманими робітниками.

Згідно з іншим підходом, вираженим у теорії граничної продуктивності Дж. Б. Кларка, здатність створювати нову вартість визнається за всіма основними факторами виробництва (праця, земля, капітал). А доходи на кожний фактор розглядаються як результат “граничного” продуктивного вкладу фактора, обчисленого пропорційно його пайці у створенні вартості продукту. У сучасному трактуванні теорія Дж. Б. Кларка розглядається як модель утворення доходів в умовах оптимального виробництва й відбиття цін на фактори виробництва в реальних умовах ринкової економіки.

2.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме Теоретичні концепції джерел і розподілу доходів:

 1. Функціональний та вертикальний розподіл доходів
 2. Принцип розподілу влади
 3. 6.4.2 Оподаткування доходів фізичних осіб
 4. 1. Процес кругообігу продуктів і доходів
 5. § 5. Сучасні концепції праворозуміння
 6. 3. Основні види доходів
 7. Розділ 9. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ
 8. Глава 11. Доходи та їх розподіл
 9. Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами
 10. § 7. Деякі наукові концепції сучасної держави
 11. Розділ 9. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ
 12. § 1. Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства
 13. § 1. Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства