О.О. Бєляєв М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник. Соціальна економіка. 2003

Навчальний посібник підготовлений колективом авторів КНЕУ. Він розрахований на магістрів спеціальності "економічна теорія" вищих навчальних закладів і відповідає програмі нормативних дисциплін професійно орієнтованого циклу. Посібник може бути цікавим для викладачів, аспірантів та студентів інших спеціальностей, тим, хто бажає зрозуміти основні принципи, механізми та особливості соціальної економіки.

|
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
ТЕМА: 4 ВЛАСНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ.
ТЕМА 5. МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 6. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 7. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Тема 8. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
Тема 10. СОЦІАЛЬНАВИЗНАЧЕНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Книги и учебники по дисциплине Социальная экономика: